Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Om den frälste går till paradiset när hon lämnar jordelivet, hur kan hon då finnas i graven för att uppstå senare?

Bäste broder. Jag har hört att när en frälst människa lämnar jordelivet så går hon direkt till paradiset och möter Jesus. Men så har vi bibelordet: De i Kristus döda uppstå...
Om nu den frälste går till paradiset hur kan hon då finnas i graven?      Vänligen / Regards Kjell Nilsson


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)Anden går till Gud

När en frälst människa lämnar jordelivet går hennes ande till Gud. Hon är en segrare. Livet utsläcks inte i och med den kroppsliga döden.

Men kroppen uppstår inte förrän vid uppståndelsen på den yttersta dagen.

Jesus sa till rövaren på korset:
"Idag skall du vara med mig i paradiset" och vi får i vår ande också vara i Jesu närhet direkt när vi avsomnar. Gemenskapen med Kristus bryts inte när vi avsomnar i tron på Kristus.

Paulus önskade lämna jordelivet för att vara hos Kristus och skrev:

Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre. Filipperbrevet 1:23

Jesus berättade om den fattige Lasarus som upplevde glädjen i paradiset när han avsomnat (han hade funnit "tröst", se Lukas 16:19-31).

För Gud är allt möjligt

Vid Jesu återkomst skall de avsomnades kroppar uppstå, både frälsta och ofrälsta, och då får alla frälsta uppståndelsekroppar och blir lika Jesus.

Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom. 
Johannes 5:28,29

När Jesus blev korsfäst dog han till kroppen och hans kropp blev lagd i en grav. Men i Anden dog inte Jesus. 
I 1 Petrusbrevet står det att Jesus predikade för andarna under tiden mellan döden på korset och uppståndelsen. Han dog till sin kropp men i anden var han levande och verksam. Efter tre dagar uppstod han med kroppen.

Jesus var levande i sin Ande trots att hans kropp var död. Då kan vi tänka att det är möjligt för Gud att låta oss vara hos Gud i anden trots att vår kropp ännu inte uppstått.

Efter avsomnandet upplever vi helt andra dimensioner som vi inte kan föreställa oss. För Gud är ingenting omöjligt, för Honom finns inga begränsningar. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek, varken död eller liv. Jesus är Herre över både levande och döda och Han har nycklarna till döden och dödsriket.

Och Jesus ropade med hög röst: "Fader, i dina händer överlämnar jag min ande." 
Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Lukas 23:46

Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. 
1 Korinthierbrevet 15:44

…..då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den. Predikaren 12:7

Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. 2 Korinthierbrevet 5:8

Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 1 Thess 4:16,17

Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. 2 Petrusbrevet 3:8

Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Romarbrevet 6:5

Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Romarbrevet 8:11

I Hebreerbrevet står det om de troende som avsomnat som är i himlen:

Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Hebreérbrevet 12:22,23

Läs mer: »Var var Jesus när han var död?

»När man dött, kommer man till himlen "direkt" eller kommer man till en "mellanvärld" i väntan på Jesu återkomst??

»Är dödsriket och helvetet samma sak?  

Mvh Veli Sergei.

…. nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Galaterbrevet 2:20

Jesus: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Johannes 5:24

Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 1 Johannesbrevet 3:2

Jesus: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. 
Johannes 11:25,26

Nu kan någon fråga: Hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? Du oförståndige! Vad du sår får inte liv om det inte dör.
Och vad du sår har inte den gestalt som skall bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag.
Nu kan någon fråga: Hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? Du oförståndige! Vad du sår får inte liv om det inte dör.
Och vad du sår har inte den gestalt som skall bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag.
 
Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt.
Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars kött. Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag,
de jordiska kropparnas glans av ett annat slag.
Solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna ännu en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans.
Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. 
1 Korinthierbrevet 15:35-42

Hur går en begravning till? Hur ser kristendomen på begravning?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0