Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vilka var de som uppstod ur sina gravar i samband med Jesu död och uppståndelse?

En fråga till pastorn angående en vers jag läste i Matteus. Denna vers står i Matteus 27:52 och jag undrar vilka dessa var? Moses och Elia var redan uppståndna tillsammans med andra profeter och patriarker, var dessa vanliga människor ur det judiska folket? Vad är skillnaden mellan denna uppståndelse och den vid Jesu återkomst?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.

Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. Matt. 27:50-53

Flera olika berättelser om döda som fått liv
I både Gamla och Nya testamentet finns berättelser om människor som Gud uppväckt från döden. En del hade nyligen dött när de fick liv igen, andra var på väg att begravas eller hade redan hunnit bli begravda.

Vi kan läsa om en död som skulle begravas som blev kastad i Elisas grav. När mannen kom i beröring med Elisas ben, fick han liv igen och reste sig upp på sina fötter (2 Kung. 13:20,21 ).

När Jesus uppväckte Lasarus hade han legat i sin grav i fyra dagar (Joh. ev. kap. 11).

Det enda vi får veta om de som fick liv och gick ut ur gravarna i samband med Jesu död och uppståndelse är det som står i Matteus evangelium. Ingen annanstans nämns denna händelse. De var "många", och efter Jesu uppståndelse gick de ut ur gravarna och in i Jerusalem och visade sig för många. Det står inte vilka dessa människor var, hur länge de legat i sina gravar eller hur många de var.
Vi vet inte hur många gånger eller hur länge de visade sig och vad som hände med dem sedan.

Fick de liv, för att likt Lasarus senare i livet avsomna som alla andra? Man kan inte slå fast något med säkerhet eftersom så lite information om denna händelse finns i Bibeln.

För Gud är ingenting omöjligt och han har död och liv i sin hand.

Allt som hände i samband med Jesu död och uppståndelse - jordbävningen, mörkret, gravar som öppnades, de avsomnade som gick in till Jerusalem m.m. - hände för att människor skulle tro att Jesus var Guds Son.

När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Denne var verkligen Guds Son." Matteus 27:54

Händelsen med de avsomnade troende som fick liv igen var en demonstration av Jesu uppståndelsekraft och markerade att en ny tid hade börjat. Den understryker Guds Ords sanningshalt och ger oss en försmak av vad som skall ske i ändens tid, när alla som är i gravarna ska uppstå:

Jesus: Den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom. Joh.5:28,29

Du skriver att profeter och patriarker redan var uppståndna, men Guds Ord säger att Jesus skulle vara den förste som uppstod.

Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande.
Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. 1 Kor. 15:22,23

När Jesus kommer tillbaka skall de troendes kroppar förvandlas, det dödliga skall kläs i odödlighet - både kropparna hos de troende som lever kvar när Jesus kommer och de som "sover i mullen" (Daniel kap. 12) dvs. både människor som levde under Gamla testamentets tid och Nya testamentets.

Mvh Veli Sergei.

Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen. 
1 Korinthierbrevet 15:51-54

Läs mer i nästa fråga: »

Om den frälste går till paradiset när hon lämnar jordelivet, hur kan hon då finnas i graven för att uppstå senare?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0