Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Stämmer det verkligen att judarna är Guds egendomsfolk? Är vi icke-judar bara "utfyllnad"?

Hej! Stämmer det verkligen att judarna är Guds egendomsfolk och att vi kristna har "klämts in" och till slut fått tillhöra Israels folk? Även Bibeln är skriven av judar sägs det. I så fall känns det som om vi icke judar blivit någon slags utfyllnad?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 Nej, du har fått fel uppfattning. Alla troende är lika dyrbara i Guds ögon, judar och icke-judar.

Abraham fick löftet att genom hans avkomma skulle alla folkslag på jorden bli välsignade. Så hade Gud planerat det redan från början och profeterna i Gamla Testamentet profeterade om icke-judarnas kallelse.

Och då Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig skall alla folk bli välsignade. Galaterbrevet 3:8

Judarna har förvisso en speciell plats i Guds plan. 
Gud utvalde Israels folk till att vara hans egendomsfolk under det gamla förbundets tid.
Det skulle bli ett vittnesbörd för alla människor i alla nationer att Gud bekänner sig till sitt eget folk när de vandrar på hans väg.

Gud handlade med dem på ett speciellt sätt, de fick ta del av Guds välsignelser och de fick också ett speciellt ansvar. Gud gjorde stora under och tecken mitt ibland dem. De skulle som Guds eget folk vara hängivna Herren och de skulle vittna om hans stora makt.

Det var genom judarna som frälsningen (Messias, dvs. Jesus) skulle komma till hela världen. Det var judar som först fick höra evangelium predikas. De första kristna var judar.

Genom Jesus skulle alla folk föras till trons lydnad och judarna behöver tro på Jesus precis som alla andra för att kunna bli frälsta.

Vi lever nu i det nya förbundets tid (Nya testamentets tid) och Guds egendomsfolk är inte längre begränsat till en nation eller ett folkslag.

Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. 1 Petrusbrevet 2:10

Ingen har på grund av härstamning efter köttet företräde in i Guds rike. Det finns inga andra klassens medborgare i Guds rike. De som tror på Jesus Kristus och har tagit emot honom som sin Frälsare är Abrahams sanna barn, de sanna judarna. I det nya förbundets tid tillhör alla frälsta Guds dyrbara egendomsfolk:

Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Titusbrevet 2:14

Alla troende tillhör alltså Kristi kropp - vare sig de är Jesustroende judar eller icke-judar - och alla har samma värde, Gud gör inte skillnad på människor:

Juden Paulus skrev:

Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Romarbrevet 3:9

Allt beröm är uteslutet, det finns ingen skillnad mellan människor, vi blir alla rättfärdiga enbart av tro.

Gud gav Petrus en syn för att han skulle förstå att inte göra skillnad på judar och icke-judar, läs Apostlagärningarna kapitel 10. (Apostlagärningarna skrevs för övrigt av Lukas som inte var jude).

Mvh Veli Sergei.

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Galaterbrevet 3:28

Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Romarbrevet 10:12

Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Kolosserbrevet 3:11

I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 1 Korinthierbrevet 12:13

Jesus sa till judarna: Tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Matteus 3:9,10

Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Galaterbrevet 6:15

Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen.
Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud. Romarbrevet 2:28,29

Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Filipperbrevet 3:3

Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Efesierbrevet 1:9,10

Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Romarbrevet 9:6-8

Gud har heller inte förskjutit judarna:
Paulus: Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam.
Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte, vad Skriften säger där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel:
Herre, dina profeter har de dödat, och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar, och mig vill de döda.
Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Romarbrevet 11:1-5

Vilka var de som uppstod ur sina gravar i samband med Jesu död och uppståndelse?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0