Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Hur kan du säga att det gamla förbundet upphävts när Jesus sa att han kommit för att fullborda lagen?

Hej, pastorn. Du förespråkar att: "Vi lever inte i Gamla förbundets tid. Gud har gjort klart att när det nya förbundet började gälla så upphävdes det gamla förbundet. Du kan läsa ingående om det i Hebreerbrevet."
Du hänvisar till Hebreerbrevet 8:13, Luk 21:33 (där det står att "himmel och jord skall förgå, men mina ord skall alltid förgå") och Markus 7:18-23.
Men vet du inte att Jesus säger att (på svenska, Matt 5:17-20):
"Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick, i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud, och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt över de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket."
Jesus uppmanar oss att vara fullkomliga. Vad är vi utan ideal? frågar sig vissa. Läs Matt 5:33 och stället där det står (ungefär):
"Ni har hört att det är sagt till fäderna, du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger: Älska din fiende och be för dem som förföljer dig."
Hur i all sin dar får du i hop detta som står i NT med Mose lag och din egen åsikt som jag skrev om i början av detta mailet?
Med förvånade hälsningar: Josef, kritisk troende


 Jesus är det nya förbundets medlare. Han har fullbordat vår frälsning på Golgata kors. Tack vare Jesu blod står vi som rättfärdiga, utan att ha förtjänat det. Vi blir helgade genom hans blod och inte på grund av egna meriter. All ära tillhör Gud. Ingen människa kan berömma sig av något. Allt beröm är uteslutet genom trons regel.

Gamla testamentet pekar på Jesus som skulle komma. Jesus själv är uppfyllelsen av lagen. När Han flyttar in i våra hjärtan får vi del av Guds kärlek. Kärleken är lagens uppfyllelse (Rom.13:10).

Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. Galaterbrevet 5:14

Vi står nu i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst (dvs i lagens, det gamla regelsystemets tjänst), se bibelverser nedan. Lagen uppehålls genom Anden, det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta.

När vi lever i Andens nya liv strävar vi hela tiden mot det som är fullkomligt, vi är inte utan ideal. När vi ser på Jesu fullkomlighet känner vi oss väldigt små, något som är nyttigt för oss. Kristus är vårt liv.

Mvh Veli Sergei.

Johannes Döparen: Det är såsom sig bör att han växer till, och att jag förminskas. Joh. 3:30

Paulus: Jag förkastar inte Guds nåd. 
Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Galaterbrevet 2:21

Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. 
Ni har fallit ur nåden. Galaterbrevet 5:4

Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi skall bära frukt åt Gud.
Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. 
Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. 
Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. 
Romarbrevet 7:4-6

Paulus: Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. 
Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. 
Galaterbrevet 2:19,20

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Galaterbrevet 3:13

Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Romarbrevet 8:3

Ty om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra.
Men
Gud förebrår dem när han säger: Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, plats för ett andra. Hebreérbrevet 8:7,8

När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Hebreérbrevet 8:13

Han får nämligen det vittnesbördet: Du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Så upphävs ett tidigare bud, eftersom det var svagt och till ingen nytta. Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit, och genom det träder vi fram inför Gud. Hebreérbrevet 7:17-19

Läs mer: » I Romarbrevet 7:6 står det att vi har blivit fria ifrån lagen. Kan det någonsin innebära att vi inte behöver följa den? "Fria", innebär det att i vissa fall, kan man vara fri, att göra på annat sätt än vad lagen säger?

Stämmer det verkligen att judarna är Guds egendomsfolk? Är vi icke-judar bara "utfyllnad"?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0