Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Bibelfrågan
FRIA FRÅN LAGEN - vad betyder det?

Hej!
I Romarbrevet 7:6 står det att vi har blivit fria ifrån lagen. Kan det någonsin innebära att vi inte behöver följa den? "Fria", innebär det att i vissa fall, kan man vara fri, att göra på annat sätt än vad lagen säger?

Jag är tacksam för svar, även om inte svaret skulle publiceras på den kanonfina hemsidan. Skicka det i sådana fall, gärna direkt till mig, på mitt e-mail.

Herrens frid!   m v h Johan

Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Så står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Romarbrevet 7:6

Kärlekens lag
Vi lever nu efter Andens lag som är kärlekens lag. Vi lever av tro till tro och det är gemenskapen med Kristus som räddar oss.  Vi blir inte räddade av laggärningar.
Vi är kallade till ett liv i frihet men inte för att överskyla ondska:

Jesus: Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Matteus 23:27,28

Tron utan gärningar är död

Allt som inte sker av tro är synd. Den levande tron är inte overksam. Tron utan gärningar är död, så lagen upprättas genom tron. Genom att i tro vandra i de goda gärningar Gud har förberett. 

Sann frihet är att tjäna Kristus i kärlek. Lagen upphävs inte utan vi får ett nytt sinnelag.  Det är tron och inte gärningarna som gör oss rättfärdiga.
Den berömmelse som kommer av lagens gärningar är borta.

Den som genom tron är förenad med Kristus kan uppfylla lagens krav som är kärlek till Gud och kärlek till nästan.

Mvh Veli Sergei.


Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud:
Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Romarbrevet 13:8-10

"Mästare, vilket är det största budet i lagen?" Han svarade:
"Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." Matteus 22:35-38

Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. Efesierbrevet 2:10

Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Galaterbrevet 5:18

Hur kan vi ha en egen fri vilja om Gud ändå vet vad vi kommer att göra.....Jag kan inte fatta det...

     Upp igen      <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0