Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

LAGEN OCH NÅDEN

Hej Pastorn! Jag undrar vad lagen är och vad nåden (!) är...alltså skillnaden. Jag har trott hela tiden att om man gör goda gärningar och avstår från allt ont för att man är frälst, eller av kärlek till Gud så är man i nåden....fruktan för Gud är också en del...men den som fruktar sina gärningar ber om förlåtelse och får NÅD..men vad är lagen då!

En del säger att man inte behöver göra det rätta om det känns fel!! För då är man i lagen- man e lagisk..detta har förvirrat mej. Jag vill göra det som är rätt för att jag är frälst, inte för att bli frälst!! 

Det är en stor skillnad men jag tror på goda gärningar och rättfärdighet eftersom om vi ska vara jordens salt och ljuset i denna mörka värld så måste också detta synas och märkas- inte minst för andras frälsning! Kan du vara snäll o förklara hur de e!
  Syster i Kristus
 

 

 

 

 

 


Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannesev. 1:17

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Galaterbrevet 5:16-18

Om vi bara gör vad vi för tillfället känner för så lär vi inte lyda Gud. Men gudsfruktan gör att vi rättar oss. 
Vi skall inte enbart ledas av känslor, utan det är meningen att vi skall ta fasta på Guds ord. 
Guds barn skall drivas av Guds Ande. 

De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Galaterbrevet 5:24-26

Genom tron befrias man från tankar på att få lön på grund av laggärningar. Man vandrar i de av Gud förutberedda gärningarna men man berömmer sig av den rättfärdighet som kommer av till tro till tro. 
Tro på Jesus Kristus! Gud  välsigne Dig.

Se tidigare frågor om lagen och nåden:

Om häxor, trolldomsprocesser i Sverige och på kontinenten

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0