Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

POPULÄR KYRKA?
VAD SKULLE JESUS SÄGA?

Hej!  Har lite frågor till Er:

1. Hur gör man en kyrka mer populär bland ungdomar?

2. Vad tror ni Jesus skulle säga om han besökte sina anhängare, dvs hur de kristna lever idag med det Jesus predikade?

Tack på förhand. Håller på med ett stort skolarbete. 
Siktar på MVG. Tycker det här är kul.

Hälsn, MinnaKyrkans huvudsakliga uppgift
Tack Minna för vykortet som du bifogade med frågorna.

Det finns många sätt att göra en kyrka mer populär bland ungdomar.
En del kyrkor är populära p.g.a. det världsliga hålligånget i dem. Man har för länge sedan vänt sig bort från Guds ord.

Men frågan som vi kristna bör ställa är: Vad kan vi göra för att fler ungdomar skall få en levande tro på Jesus, bli pånyttfödda och växa i sin kristna tro?

Kyrkans huvudsakliga uppgift är att predika evangelium som leder till frälsning.

När budskapet som predikas är levande genom den helige Andes inspiration blir unga intresserade. Då kan man på ett påtagligt sätt se och uppleva Guds osynliga närvaro på gudstjänsten. Det man sysslar med i kyrkan får inte vara bara underhållning.

Vad skulle Jesus  säga åt de kristna idag?
Han skulle be dem bli Ordets görare och inte bara vara dess hörare.

Jesus i templet
Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. Han sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus skall vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste."
Lukas 19:45,46

Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."
Matteus 9:35-38

I alla kyrkor behöver man predika tro så att ungdomar genom tron kan uppleva den Helige Ande.

Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Romarbrevet 14:17

Herren vill göra under mitt ibland oss.
Genom tron kan vi övervinna världen. Om en lära inte leder till tro, till vad nytta är den?
Vad Jesus frågar efter när han kommer, är vår tro:

Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?" Luk. 18:8

Mvh Veli Sergei.


I Romarbrevet 7:6 står det att vi har blivit fria ifrån lagen. Kan det någonsin innebära att vi inte behöver följa den? "Fria", innebär det att i vissa fall, kan man vara fri, att göra på annat sätt än vad lagen säger?


 Upp igen       <Föregående fråga 

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0