Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

MODERNISERA KRISTENDOMEN?

Hej Pastorn

Jag har håller på att göra ett skolarbete som går ut på att göra om/modernisera kristendomen så att flera vill bli troende. Jag undrar om du tycker att det finns några brister med kristendomen gentemot dagens samhälle. Jag undrar även om du tycker att det finns någon konkurrens mellan de olika religionerna och om det bidrar till att kristendomen får färre anhängare.

MvH Christian Brangenfeldt, L'estdradska gymnasiet

 Bibelns budskap är att vi inte skall anpassa oss till världen utan låta oss förnyas genom den helige Ande så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. När Guds vilja får ske med de kristnas liv vill fler bli troende. Vi får inte urvattna det kristna budskapet och syssla med endast underhållning.

Hela världen är fylld av underhållning och vishetsläror. Vi behöver i stället predika en uppstånden Frälsare som gör under och hjälper människor idag.

Det är bättre att vara föraktad på grund av en uppriktig tro och för att man tror på Bibelns budskap än att bli föraktad för att man inte vågar stå för sin tro.

Det finns många religioner och många vilsefarande vishetsläror. Det är naturligtvis en av anledningarna till att det är färre besökare i de kristna församlingarna än tidigare. Men det är framförallt gudsfientligheten i vår tid som för många vilse.

Jesus: 
10Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

11Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. 12Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Matteus 5:10-12

14Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. 15Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, 16för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? 17Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud. 2 Korinthierbrevet 2:14-17

Jordens salt och världens ljus
13Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. 14Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. 15Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. 16
Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Matteus 5:13-16

Om vi är ljumma och världsliga är vi medarbetare i sekulariseringen i stället för att bringa frälsningens budskap till människor. Det får inte handla om att man snärjer människor in i en religiös underhållningsgemenskap. Det är meningen att människor skall få möta Jesus och bli befriade från mörkrets makter. Gud gör under idag. Det bästa som kan ske i de kristna församlingarna är att många blir intresserade av den helige Andes verk så att Gud får göra under i församlingarna. Den viktigaste predikan idag är trons predikan i enlighet med Guds ord.

Läs mitt svar till en tidigare fråga:

»Hur gör man en kyrka mer populär bland ungdomar? Vad tror ni Jesus skulle säga om han besökte sina anhängare idag….?

Påverkar uppväxten vilken 
religion man väljer?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0