Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

GIRIGHET

Hur ska jag bli fri från min girighet? Hur skall jag kunna leva i enkelhet i ett samhälle som detta? M.Vi får inte bara tänka på oss själva. Vi måste visa generositet och hjälpsamhet mot andra. Genom att gå emot girigheten som bundit oss blir vi befriade. Vi behöver inte allt. Vi kan lägga om livsstil och leva enkelt. Den som av hela hjärtat söker Herren och av hjärtat börjar tjäna honom får uppleva stor glädje, glädjen i den helige Ande. Genom ett uppoffrande liv blir vi tillfredsställda – vi mår med andra ord bra av att hjälpa varandra och inte bara tänka på oss själva. Gud blir inte någon något skyldig.

Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Filipperbrevet 2:4

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Galaterbrevet 6:2

Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till. Hebreérbrevet 13:16

Jesus:
”Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar.” Lukas 12:15

Skatter i himlen
19Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 20Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus 6:19-21

10För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Malaki 3:10

Kan man modernisera kristendomen så att fler blir troende?

Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0