Predikningar av Veli Sergei
»Tillbaka till förteckning över predikningar - Ljud eller text

 

 

 

VÄGLEDNING FÖR SÖKARE

Predikan av Veli Sergei direktsänd i radion.
Nedskriven i efterhand; något nedkortad. 


När man lyssnar till Guds Ord, upptäcker man att man är en syndare. Att nå fram till Gud är ett andligt skeende.
Människor har väldigt svårt att tro på att de behöver bli lösta från syndens makt. Varför? Ja, de flesta människor menar att de inte har någon synd, och därför ser de ingen anledning till att bli frälsta. 

Men för att få en rättvis bild av sig själv, så skall man naturligtvis lyssna till Guds Ord och predikan. Då upptäcker man att man är en syndare! Den helige Ande överbevisar om synd, rättfärdighet och dom.

Man måste bli född på nytt för att kunna förstå. Man måste omvända sig för att nå fram till rättfärdiggörelsen. Det är ett andligt skeende. När man av hjärtat tror och förstår vad det handlar om, får man också uppleva att Herren griper in och börjar vägleda genom sin Ande.

Frälsning är inte bara en känsla. Vi måste ta vara på Guds ord för att bli rättfärdiggjorda.

"Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord." Rom. 10:17

Det handlar inte bara om en känsla.
Vi måste inse alla människors lika värde, och inte göra skillnad på människor.


"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." Joh. 3:16

Kristi blod renar från all synd.
Han vill att vi skall söka Honom och söka vad som är rättfärdigt.
Det är väl inte så sällan människan tänker: "Ja, det är väl inte så noga med hur jag behandlar den, eller den människan." 
Vi vill alla bli rättfärdigt behandlade.

"Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem." Matt 7:12

Guds kärlek befriar från fiendskap mot Gud och människor. Vi behöver den gammeldags predikan.
Att uppleva Guds fullkomliga förlåtelse gör att vi får ett annat seende, ett annat sinnelag. Vi blir Jesu vänner. Vi upplever att vi har mött den verkliga kärleken - Guds kärlek som sätter människan fri. Tron på Jesus Kristus ger en oändlig trygghet.

Där den sunda läran får framgång formas troende som gläds över de under Herren har uträttat i gången tid och man förväntar sig att Herren gör under även idag.

Vi behöver mer äkthet och den där gammeldags predikan, då synd är synd och rättfärdighet är rättfärdighet. Vi måste alltså lära oss att välja. Så får vi kraft att övervinna och stå fasta i tron på vår Herre Jesus Kristus.

Andens hjälp till att stå emot det onda
I Rom. 12:12 står det:

"Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen."

Hur skall vi kunna vara uthålliga, om vi inte får Andens hjälp?
Jesus lovade oss Hjälparen den helige Ande och ger oss alltjämt av sin gode Ande. Vi kan med Andens hjälp övervinna och stå emot allt det onda.

Vi bör inte tänka att det onda är så avlägset. Det kan poppa upp tankar som är av ondo också inom en rättskaffens människa. Det gäller att inte verkställa dessa tankar. Tankar flyger och far - man får se till att de inte bygger bo och blir till gärningar som raserar både frid och glädje.


Ge äran åt Gud
Ber vi bara väl tillrättalagda böner, utan att tro att Herren skall bekänna sig till oss med sin Ande? Att bygga på människors bud och människoläror, är inte att ge äran åt den ende sanne Guden. Guds Ord skall aldrig förgås. Människobud och människoläror de SKALL förgås.

Vad lärjungar får för sig att tro på hänger mycket på läran. Bibeln säger: "Tro inte varje ande." Det är inte alla andar som upphöjer och förhärligar namnet Jesus och hämtar det som är ädelt, högt och heligt hos Honom. Därför behöver vi leva så att vi är under inflytande av den helige Ande.


"Vänd om och ge akt på min tillrättavisning, se, då skall jag låta min ande flöda för er, jag skall låta er höra mina ord." Ords. 1:23

Herren är god och VILL förlåta synder och VILL förnya i helig Ande. Han VILL att vi skall vara brinnande i Anden.

Det är så mycket i denna värld som tar vår tid, så att Andens eld vill slockna. Så kommer tvivlen, oron och många onödiga bördor.

Vi må låta Kristus lysa för oss, se på Honom och hämta ljus hos Honom. Få kraft och verklig glädje, som inte beror av människors beröm, utan beror av Herren. Vi skall glädjas i den helige Ande.

Vi behöver ödmjukt ta vara på Ordet om omvändelse. Vi behöver ta vara på tillrättavisning som vi finner i Guds ord. Då kan vi kasta varje börda ifrån oss.

Kasta din börda på Herren, Han skall uppehålla dig. Att söka Jesus av hela sitt hjärta ger frid, glädje och ett helt, helt nytt liv.


»Tillbaka till förteckning över predikningar


Information om droger

Frågor och svar om kristen tro

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0