Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur ska jag kunna hjälpa andra om jag säljer mina prylar och själv blir fattig?

Hej! Söndagens text handlar om efterföljelse i Jesu namn. Hur omsätter man det i detta moderna samhälle? Om jag säljer mina prylar så blir jag ju själv fattig, hur ska jag då kunna hjälpa andra?


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 Börja med att omvända dig. Vänd helt om. Gå vägen till Gud, en trons väg.

Jesus sa åt en rik man att han skulle sälja allt han ägde åt ge åt de fattiga. Mannen blev djupt bedrövad och gick sin väg. Jesus sa då:

Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. 
Lukas 18:24,25

Jesus visste att det som band mannen var hans rikedom. Det är inte alltid så. Men det står skrivet:

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 
Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla …2 Tim.3:1,2

Att möta Jesus till frälsning är att möta Guds kärlek. Livet får en ny inriktning.

Mvh Veli Sergei.

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh. 1:9

Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. Jesaja 55:7

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Hebreérbrevet 11:6

Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?
Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Matteus 16:26,27

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med.
Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna.
Ge akt på korparna. De sår inte och skördar inte, de har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?
Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Lukas 12:22-25

Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Ordspråksboken 11:24,25

Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Ordspråksboken 19:17

Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. Ordspråksboken 22:9

Det är saligare att giva än att taga. Apg 20:35

Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga. Hebreérbrevet 6:10

Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist. 2 Korinthierbrevet 8:15

Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till. Hebreérbrevet 13:16

Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Lukas 12:33,34

Hur kan du säga att det gamla förbundet upphävts när Jesus sa att kommit för att fullborda lagen?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0