Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

DÖDEN OCH SORG

Vad anser just du om döden? Hur länge sörjer man efter en familjemedlems död? Finns Himlen och Helvetet? Är döden ett straff ifrån Gud?

Om man inte är kristen, kommer man till helvetet då? Vad händer efter döden? Hur ser döden ut?

 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sorgen blir svårare när en närstående, syskon i Herren eller nära vän avlider, man känner saknad, tomhet. Människor som står oss nära fyller en särskild plats i våra hjärtan. Vi tänker på den gemenskap vi hade med dem. Man skall dock inte fly sorgen. Den sörjande behöver gråta ut. Gud har skapat oss sådana. Man får tänka på att döden gäller alla människor och då är det lättare att acceptera skeendet. Gud vill trösta oss i alla våra sorger inte minst när vi förlorar en kär vän eller anhörig. Gud ser oss.

Man bör inte osynliggöra döden utan acceptera den som något naturligt. Tanken på döden bör göra oss sådana att vi vill göra det rätta mot varandra och mot Gud. När man behandlar en människa rättfärdigt blir inte sorgen lika tung.

Det varierar hur länge man sörjer en familjemedlems död. Det beror på en själv. Man kan inte i förväg bestämma hur länge man skall sörja. Man kan inte heller se det som sin plikt att sörja mycket länge. Sorgen har sin tid och vi måste alla gå vidare. 
Låt oss värdesätta den gemenskap vi hade och det vi lärde oss i gemenskapen med våra närmaste, släktingar, vänner, våra syskon i Herren, bekanta etc. Vi skall låta minnet av våra nära som dött berika våra liv. Saknaden efter den döde finns ofta hela livet när det är en närstående som gått bort och det skall man inte se som något onaturligt.

Jag tror att vi alla kan leva våra liv bättre om vi ser döden som något naturligt och inte förtränger den.

Jag har svarat på olika frågor om döden, kolla länkarna:

Vad gör Gud?

Upp igen       Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0