Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

DEN GULBLEKA HÄSTEN I UPPENBARELSEBOKEN

Upp. 6:8 lyder "Jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och han hade dödsriket i följe. De fick makt över en fjärdedel av jorden, till att döda med svärd och med svält och med pest och genom vilda djur på jorden." Bibel 2000.

Min fråga är: Kan det tänkas sig att det kan tolkas så att dödsriket har något med en privatperson att göra eftersom det krävs en person att döda med svärd för det kan varken Döden eller dödsriket i sig själv göra och vem är då denna antikrist?

M.V.H

/UbbeHästen och ryttaren symboliserar skeendet i världen i de sista dagarna. Det handlar om Guds dom där många människor är inblandade, svår förföljelse och en del människor väljer att lida martyrdöden. En del dödar och andra dör. Det handlar om katastrofer och fruktansvärda sammandrabbningar och krig där många människor blir dödade.

Vad anser du om döden? Hur länge sörjer man efter en familjemedlems död? Vad händer efter döden?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0