Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

Om domedagen, bibliska profetior, tidens tecken, vilddjurets märke, RFID och implanterade chip

Det som står i Bibeln håller det på att hända just nu? Är domedagen snart här? Fadia


Finns det över huvud taget en domedag inom kristendomen? Den enda "domedag" som jag har kommit på var det där med Noas Ark. /en som fortfarande undrar


Ända sedan medeltiden har det sagts att domedagen är nära. Samma sak vid världskrigens utbrott och när HIV kom. Men när kommer den egentligen? Och hur kan någon i så fall veta det? Domedagen har varit aktuell i många hundra år. Det sades att den skulle komma år 2000. Inget hände. Kan den inte lika väl komma om 500 år, 1000 eller 30 000 år?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jesus hela världens Frälsare 
Domedagen kommer efter att Jesus kommit tillbaka och hämtat hem de frälsta. Då skall alla människor dömas efter sina gärningar.

Människan är skapad för att ha gemenskap med Gud och alla erbjuds frälsning och förlåtelse genom det Jesus Kristus uträttade för oss på Golgata kors. Jesus bar våra synder och tog straffet på sig. Den som tagit emot Jesus som Frälsare kommer inte under någon fällande dom.

Läs:
»
Domedagen - vi är ju frälsta av tro, hur kan vi då dömas efter våra gärningar? Frälsning - vad är det?


Tecken för Jesu återkomst
Bibeln talar om olika händelser som inträffar innan Jesus kommer tillbaka. Det står skrivet att "om den dagen eller stunden vet ingen något". (Matt.24:36) Jesu återkomst kommer att överraska människorna:

Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 
Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken,
och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara. 
Matt. 24:37-39

Men troende som är vakande och bedjande ser tecknen:

Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 
1 Thess 5:4

Jesus själv talade om tecknen för hans ankomst och olika händelser som inträffar strax innan. I evangelierna och i Uppenbarelseboken, Daniels bok m.m. kan du läsa om detta.

Bibelns profetior om den sista tiden måste uppfyllas innan domedagen kommer. En del av dem har redan uppfyllts, andra håller på att uppfyllas eller ligger nära i framtiden. Ett viktigt tecken som uppfyllts är att Israel har återuppstått som stat.

Andra tecken på "den sista tiden", dvs. åren innan Jesus kommer tillbaka och domedagen inträder är bl.a. följande:

Naturkatastrofer

Krig

Hungersnöd

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Matt. 24:7

  Epidemier, farsoter 

Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen. Luk. 21:11

Miljöförstöring, haven förgiftas m.m.

….en tredjedel av allt liv i havet dog… 
Upp. 8:9

Kärlekslösheten breder ut sig

Ökad brottslighet

Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Matt. 24:12

Ett stort avfall från den kristna tron (1 Tim 4:1, 2 Tim 3:1-5)

Evangelium skall bli predikat i hela världen (Matt. 24:14)

En stormakt skall uppstå som beskrivs som ett Vilddjur (Upp. 13, Dan. 2 & 7)

Antikrists framträdande (1 Joh. 2:18, 2 Thess 2:3,4)

Ledarna i hela världen kommer att samla härar till vad som blir mänsklighetens stora slutstrid i Mellanöstern. (Upp. 16:12-16)


Ett antikristligt system – vilddjurets märke
Profetior i Bibeln som gäller vår framtid handlar bl.a. om ett antikristligt välde. Ett kontrollsamhälle växer fram och människor kommer att tvingas att
"ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket". (Upp.13:16,17) Människor som tar emot detta märke har vilseletts till att acceptera Antikrists system, blir Kristi fiender och går förlorade för evigheten.

För bara några decennier sedan var det var svårt att föreställa sig hur märkningen av människor för att få köpa och sälja skulle gå till.

Men utvecklingen har gått fort. Idag lämnar vi ständigt elektroniska fotspår efter oss och med vår tids teknologi är det lätt att se hur profetian kan få sin uppfyllelse inom en mycket snar framtid.

Idag finns mikrochip (RFID-chip) implanterat under huden på över tusen personer. Mikrochipen lagrar information, spårar och identifierar människor, samt fungerar som  elektroniska plånböcker, m.m.
Priset på mikrochip sjunker snabbt i takt med ökande produktionsvolymer.

Läs mer: »RFID-tekniken håller på att slå igenom

»När kommer Jesus tillbaka? Det står i Uppenbarelseboken om att det ska göras en bild åt Odjuret som får liv och kan göra mäktiga ting vad är det för en bild?

»Vad menas med den svarta hästen i Uppenbarelseboken och "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."?

»Vad är Harmageddon?

»Förklara det här med Antikrist!  

Ȁr Antikrist en person eller ett system?

»Hur kommer kristendomen se ut i framtiden? Kommer antalet anhängare minska? 
Hur förhåller sig kristendomen till cybernetiken och framtidens robotiserade människor?
 

»När sker uppryckandet? Om Kristi återkomst och vedermödan

»När Jesus kommer tillbaka, hur kommer vi att veta att det är den verklige Jesus Kristus som kommit åter?

»Storebrorssamhället växer - det Bibeln förutsagt inträffar

»
Om man ångrar att man tagit emot vilddjurets märke – får man ingen förlåtelse då?

Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Matt. 16:26,27

Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas.
Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.
Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Matt. 24:29-31

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom…Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt…2 Tess. 2:1,3,4


Finns det en religiös eller biblisk koppling mellan namn och dop?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0