Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga  

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

DOMEDAGEN

Jag har en fråga angående domedagen.
På vissa ställen i bibeln står det att vi ska dömas för våra gärningar och på vissa ställen står det att det bara räcker med att tro för att man ska få "komma till himlen". Hur förhåller sig det till varandra. I och för sig, om man tror så lyder man väl Guds ord och då gör man goda gärningar
men ändå...

Hur är det, saker som man har bett om förlåtelse har Gud kastat i glömskans hav. Så står det, men ändå ska dessa "gärningar" dras upp på domedagen. Så står det, men jag kan inte fatta det för det som man har bett om förlåtelse för ska väl inte "dras upp igen"??? Står frågande inför den sista tiden.


Att ta emot Jesus som sin personlige Frälsare
Alla människor har syndat. Jesus kom inte för att döma världen, utan för att frälsa.
Jesus erbjuder i detta livet syndernas förlåtelse åt varje människa. Utan denna förlåtelse går människan förlorad och blir dömd för sina synder.

För den som tagit emot Jesus som sin personlige Frälsare blir
det ingen fällande dom. När synderna är utplånade kommer de inte att tas upp igen. Gud har frikänt oss.

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra Guds Sons blod renar oss från all synd. Vi får ge vidare av den förlåtelse och barmhärtighet vi själva fått. Om vi förlåter, blir vi själva förlåtna.

Allt skall klarläggas
Alla skall stå inför Kristi domstol. Men den som tror på Jesus blir inte dömd i betydelsen avskild från Gud.
Domen innebär att allt skall klarläggas då. Då ska han ställa oss fram i ljuset, så att alla kan se precis hur var och en av oss har det i djupet av vårt innersta. Då får alla veta med vilka motiv vi har arbetat för Gud. Då ska Gud ge var och en det beröm som han förtjänar (1 Kor. 4:5 Levande Bibeln).

Den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Den som vägrar tro är kvar i sina synder.
I själva verket avgör varje människa sin egen dom genom att hon väljer att ta emot eller förkasta Kristus.

Mvh Veli Sergei.

Jesus:
Om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig: det ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen.Johannes 12:47,48 

Läs mer: »Om domedagen, bibliska profetior, tidens tecken, vilddjurets märke, RFID och implanterade chip


Skulle vara tacksam för information om fastan...

Upp igen        <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0