Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

FASTA

Hej!

Skulle vara tacksam för information om fastan. Mera ingående hur man genomför en fasta, hur man börjar den och hur man avslutar den. Finns det någon aktiv fastegrupp i Sverige? Finns det någon svensk litteratur i ämnet? Varför är fastan i den svenska kristenheten så avtagande?

Tack på förhand.

Alltid dryck
Fastan skall ske under kontrollerade former. När man fastar bör man inte ha någon allvarlig sjukdom som kan ställa till problem. Rådfråga läkare.
Man skall ALDRIG fasta utan dryck.

Det är bra om man kan trappa ned något på intaget av mat och kaffe dagarna innan man börjar fastan. Byt gärna ut fiberfattig, tung mat mot frukt, grönsaker, osv.

Enbart vatten - mycket vatten
Kristna fastar ofta med enbart vatten. (Koka vatten eller köp mineralvatten, annars finns det risk för illamående.)
Om man vill fasta en längre tid kan man prova att "halvfasta" - man äter bara små portioner frukt och grönsaker t.ex., eller dricker buljong, utspädda juicer, grönsaksdrycker etc.
Var och en kan pröva sig fram till den typen av fasta som passar bäst.

Vad gäller att fasta med enbart vatten så brukar det vara svårast de första gångerna man prövar på det - sedan går det lättare.

Komma närmare Gud
Den som fastar mest bara för att gå ned i vikt, eller av hälsoskäl, får uppleva det positiva att kroppen går igenom en reningsprocess under fastan.
Men den kristne vill uppleva ännu mer: Man fastar för att komma närmare Gud, få ett bättre andligt liv och man ber om detta.

När man avhåller sig från mat för att söka Herrens ansikte är det lika viktigt att bryta dåliga vanor.

När vi fastar märker vi hur väldigt beroende vi är av maten. Vi behöver inte bara äta för vårt fysiska välbefinnande, utan vi upplever även en slags trygghet i ätandet. När vi fastar kan vi därför känna oss otrygga. Upplevelsen kan kanske jämföras med  att flytta hemifrån.
Känslan av otrygghet under fastan kan dock gagna den som vill komma närmare Gud, eftersom man lär sig att mera ty sig till Gud.

Anledningen till att många inte fastar är att det frestar på, det innebär lidande för kroppen. Man kan uppleva obehag som huvudvärk och att man känner sig svag.

Större kraft i bönerna
Med fastan visar man inför Gud sin uppriktiga vilja att komma närmare Gud och bli en bättre bedjare.
Vi kan uppleva större kraft i våra böner då vi fastar.

Jesus: "Detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta." Mark. 9:29  (1917)

Man ber att man bättre skall uppleva Herrens tilltal under fastan. Vanligen upptäcker man sådant hos sig själv som utgör hinder för gudsgemenskap, som man tidigare inte lagt märke till.

Fastan är ett utmärkt tillfälle att be Herren om kraft att bryta dåliga vanor: Alkoholmissbruk, drogmissbruk, hjärtats hårdhet, m.m.

Det händer att man fastar och ber för att komma närmare Gud och få mer kraft i sina befrielseböner för människor.
Man kan under fastan be om allt möjligt. Det behagar Gud när vi fastar för att nå fram med våra böner till hjälp för vår nästa, det kan t.ex. gälla sjukdom eller vara andra problem.

Inför viktiga beslut i församlingen så händer det ibland att man ber och fastar.

Avbryt fastan med försiktighet
En längre tids fasta får inte brytas abrupt med ett stort mål mat, det kan ge fysiska skador. Man skall sakta trappa upp intaget av mat.

Efter genomgången fasta upplever man vanligen bönens ande i större utsträckning och det är inte ovanligt att bönesvar som tidigare dröjt börjar komma.

Vi fastar inte för att bli sedda av människor, utan vi fastar i det fördolda.

Jesus:
När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Matteus 6:16-18  

Kristen litteratur

Det har under årens lopp inte funnits så många böcker om fasta. Fråga i en kristen bokhandel om de har någon kristen litteratur i ämnet. Vad gäller kristen litteratur kan man ofta hitta värdefull sådan i secondhandbutiker.
Man kan givetvis också ha nytta av böcker som finns om hälsofasta i hälsokostbutikerna.

Angående fastegrupper händer det då och då att man gör det tillsammans i olika församlingar, men någon speciell, ständigt aktiv fastegrupp känner vi inte till.

Mvh Veli Sergei.Jesus:
Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.
Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Lukas 11:9,10

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. Efesierbrevet 3:20,21

Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Kolosserbrevet 4:2

Hur kommer kristendomen se ut i framtiden? Kommer antalet anhängare minska? 
Hur förhåller sig kristendomen till cybernetiken och framtidens robotiserade människor?

Upp igen   <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0