Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

ANDLIGA NÅDEGÅVOR

Hej Pastorn!

Jag hoppas att du svarar snart på min fråga, för det är en sak som jag tänkt på som jag så gärna vill ha svar på!

I Markus 16:17-18 så står det:

"Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

Jesus säger att de som tror och blir döpta skall kunna göra detta, att tala i tungor och lägga händerna på sjuka så att de ska bli friska.

Men, läser man vad Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 12:29-30: "Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan alla uttyda?

Hur förhåller sig denna text till det som Jesus sa? Talar dessa två bibelverser emot varandra? Hur ska man tolka det? Kan alla troende lägga händer på sjuka och de blir friska, som Jesus säger, eller är det som Paulus säger, att inte alla har den gåvan. Kan alla troende få nådegåvan att tala tungotal?

Jag vet att man inte ska rycka ut bibeltexter ur sitt sammanhang, utan man ska ta hänsyn till hela texten, historiska perspektiv med mera. Gör man det om man läser dessa texter så?

Tack på förhand för ditt svar!

Tecken följer de troende
Tecken skall följa dem som tror. Det handlar om att Guds Ande är verksam bland de troende i den kristna församlingen. Samma tecken följer inte alla dessa troende utan det finns olika gåvor. Det är heller inte så att alla talar tungomål. När någon har blivit frälst så börjar han det kristna livet och kan allteftersom bli beklädd med kraft och uppleva gåvor. Olika gåvor verkar genom olika kristna. Därför finns det ingen motsägelse i de bibelverser som du nämner.  

Löftet om dop i helig ande gäller alla pånyttfödda
Alla troende kan be för och med varandra men Gud verkar många gånger på ett speciellt sätt genom troende som är andefyllda och utrustade med nådegåvor. Tungotalandet är ganska vanligt och löftet om dopet i den helige Ande gäller alla kristna. Dock talar ändå inte alla tungomål. Bibelverserna motsäger alltså inte varandra utan snarare understryker dessa bibeltexter varandra.  

Det två är överens om
För övrigt så är det olika tecken som följer de troende. Om någon har gåvan att kunna bota så fungerar inte denna gåva på varenda människa. Det är fråga om tro och samverkan mellan Gud, förebedjaren och den hjälpsökande. När det blir harmoni mellan de tre fungerar det och Gud bekänner sig till förebedjaren och den hjälpsökande. Det är olika hur mycket den helige Ande med dess kraft och välsignelse verkar genom de troende.  Där nådegåvorna får stå tillbaka så är det ofta människors bud och läror som styr och det blir en felaktig förkunnelse.

Jesus:
Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Matteus evangelium 18:18

Mvh Veli Sergei.

Vad är andlig förkovran?

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0