Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

KRISTENDOMEN 

Hejsan ! Mitt namn är Fernando, går sista året på gymnasiet och jag håller på med ett arbete i skolan om kristendomen. Jag har några frågor jag undrar/hoppas ni kan hjälpa mig med?

1. Vilka olika definitioner finns det på Jesus?
2. Vad säger kristendomen om frälsningen?
3. Vad menar kristendomen, vad som händer efter döden?
4. Vad säger kristendomen om skapelsen och syndafallet?
5. Vad betyder innehållet i bönen "Fader vår...."

Jag skulle uppskatta om ni kunde hjälpa mig med de frågorna då man kan se detta som en variant på en intervju.  Tack på förhand!  Fernando.

Det är klart att man kan se detta som en variant på en intervju,  Du kanske bor långt från Göteborg?  
Annars är Du välkommen att besöka kyrkan för en intervju där.
Säkert skulle Du då bevittna sådant på gudstjänsten som skulle väcka Din nyfikenhet och leda till att Du ställer fler frågor - frågor Du kanske inte hade planerat i förväg! 

De flesta av Dina frågor har redan besvarats på våra "Frågor och svar"-sidor. Länkar finns nedan. Kanske någon annan också finner nytta av att sidorna som berör dessa ämnen finns katalogiserade.

Bönen "Fader vår" (eller Herrens bön)  
Jesus gav oss ett exempel på hur vår inställning till Gud och medmänniskor skall vara och hur vi därför skall be.
Jesus ger oss bilden av Gud som en far. Förtröstansfullt åkallar man Gud och tillber och lovar honom. 
Man håller Gud helig och ber att Guds namn skall bli helgat. Man ber att Guds rike skall få framgång och att Guds vilja får ske på jorden. 

Bönen innefattar att man själv får bli ledd av Gud och att Guds vilja skall få ske i ens liv. Det är Gud i himmelen som ytterst bestämmer. 
Man vill överlåta sig i Guds vilja och låter Gud bestämma väg.
Man ber om det dagliga brödet – det vill säga de dagliga behoven. Det gäller även andlig mat:

33Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv." 34De sade till honom: "Herre, ge oss alltid det brödet!" 35Jesus svarade: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Joh. 6:33-35

Att förlåta medmänniskor är vår plikt, något som Jesus påminner om i denna bön.
Man ber om förlåtelse och är själv beredd att förlåta. 
Man ber om Guds hjälp att undkomma frestelser. 
Även i Getsemane, innan Jesus fängslades, sa Jesus åt lärjungarna att de skulle vara vaksamma och be så att de inte skulle komma i frestelse. 

Lycka till med skolarbetet.

Mvh Veli Sergei.


Herrens bön

9Så skall ni be:

Fader vår, som är i himlen. 
Helgat blive ditt namn.
10
Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden
liksom den sker i himlen.
11Ge oss i dag vårt bröd för dagen.
12Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem
som står i skuld till oss.
13Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.
14Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. 15Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser. Matteusev. 6:9-14

 

Om Jesus kan Du läsa på många sidor på vår hemsida t.ex. bland dessa frågor och svar:

Vilka tre gestalter är Gud? Vad menas med treenigheten?

Sedan när har man fastställt treenigheten? Varför tror du Gud gjort det så svårbegripligt...?

Jag undrar vem Jesus är. Han är Guds Son det vet jag. Men vem är han som person?

Vad betyder egentligen mystiken för kristendomen? Och vad innebär den?

Jag undrar vad Jesus betyder för en kristen människa?

Vad betyder Kristus?

Varför tror så många på Jesus, fast det hände för mer än 2000 år sedan?

Vad ville Jesus egentligen? Vissa personer kritiserade Jesus….varför?

Vem ska jag rikta mina böner till?
For Jesus till himlen i sin mänskliga kropp?

När skall man be i Jesu namn? När skall man säga amen?

En muslims frågor om Jesus, treenigheten, Bibelns bud, bön och evangeliernaEn muslims frågor om Jesus, treenigheten, Bibelns bud, bön och evangeliernaEn muslims frågor om Jesus, treenigheten, Bibelns bud, bön och evangelierna

Vilken släkt tillhörde Jesus?

Varför for inte Jesus till himlen direkt när han dog?

Frågor om Jesu grav

När levde Jesus?

Var Jesus en nasir?

Kan man lita på Bibelns uppgifter? Är Jesus Guds Son?

Vad är Guds namn?

Hur kan ni säga att Jesus är Gud och att Gud är treenig?

Kan Du ge mig lite fakta om Jesu ledarstil?

När och vilken tid hade Jesus betydelse? Vad har julafton, påsk och pingst för betydelse?

Vilka frestelser utsattes Jesus för?

Vilken betydelse har Jesu uppståndelse från de döda?

Jag vill veta allt om Jesu liv och barndom….

Vad gjorde Jesus som fick folk att tro att Han var Guds Son?

Var Jesus Ordet innan Han blev människa, i så fall vilket Ord?

Varför blev Jesus både älskad och avskydd? Hur visade Han att ingen var syndfri?


Om
frälsningen kan Du läsa på en mängd sidor, här får Du ett axplock:

Född på nytt?

Vägen till Gud – kan Du den?

Hur får jag frälsningsvisshet?

Vägledning för sökare

Vad tror kristna ?

Hur får jag kontakt med Gud?

Är alla frälsta räddade?

Vad är pånyttfödelse?

Vad menas med att "födas på nytt"?

Hur blev kristendomen till?

Vad är rättfärdiggörelse genom tro?

Kan ni hjälpa mig definiera begreppet tro. Vad är tro?

Varför skrevs Nya Testamentet?

Hur vet man att man är kristen?
Kan man vara kristen även om man inte tror på underverk?

En bönegrupps frågor om tro och dop m.m.

Jag vill så gärna kunna tro på Gud....Tacksägelseämne

Räcker det med att bara tro för att få ett gott förhållande till Gud?

Vad måste man offra när man väljer att gå Jesu väg?

Är Guds rike nära?

Hur får jag visshet om att jag tillhör Gud?

Frälst för att slippa helvetet?

Måste man följa Guds vilja i kristendomen?

Varför kommer inte en snäll och skötsam person till himlen när en som levt ett "dåligt liv" kommer till himlen om han ångrar sig?

Vad är försoningsläran?

Hur kan jag bevisa för andra att Gud finns?

Kristendomen är ofta beskriven som sinnelagsetik, vad menas med det?

Vad gör Gud?

Varför behöver vi leva här på jorden om Gud ändå vet i förväg vem som kommer till himlen?Varför behöver vi leva här på jorden om Gud ändå vet i förväg vem som kommer till himlen?

Hur kan man bevisa att Gud och Jesus finns?


Vad som händer efter
döden tar t.ex. dessa sidor upp:


Kommer alla till himlen? Hur ser protestanterna på döden? Hur har synen förändrats genom åren?
Liv efter döden
? Vad händer i så fall?
När man dött, kommer man till himlen "direkt" eller kommer man till en "mellanvärld" i väntan på Jesu återkomst??

Jag har en fråga angående domedagen…På vissa ställen i bibeln står det att vi ska dömas för våra gärningar och på vissa ställen står det att det bara räcker med att tro för att man ska få "komma till himlen"...

Vad händer efter döden? Vilka får det bra/dåligt?

Är dödsriket och helvetet samma sak?

Vad är meningen med korsfästelsen?

Kommer morfar att känna igen mig i himlen? Vad gör vi i himlen?

Vad anser du om döden? Hur länge sörjer man efter en familjemedlems död? Vad händer efter döden?

Jag är en 12 årig kille som går och grubblar mycket djupt. Jag tänker mycket på döden...

Behöver man mat och dryck i himlen? Frågor om död och uppståndelse

Hur skall jag förstå Paulus ord: 
"Här sås en själisk kropp där uppstår en andlig kropp?"


Om skapelsen:

Hur beskrivs skapelsen inom kristendomen?

Hur har livet uppstått? Hur har världen skapats?

Hur ställer ni er till evolutionsteorin? Hur ställer ni er till evolutionsteorin?

Hur skapade Gud jorden enligt kristendomen?

Fråga om skapelseberättelsen

Finns det liv på andra planeter?

Om syndafallet:

Varför hamnade hela mänskligheten under syndens välde på grund av något som Adam gjorde?

Jag undrar vem som har skapat djävulen? Eftersom Gud har skapat allt har han då skapat djävulen?

Hur kunde ängeln byta sida när den var skapad god? Vem är Lucifer? m.fl. frågor..

Vad säger Du om teodicéproblemet?

Nästa fråga:

Kan alla troende lägga händerna på sjuka och de blir friska.......? m.m.>

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna


 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0