Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Hur får jag kontakt med Gud?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alla människor har syndat och därmed har gemenskapen med Gud brutits, men genom Jesu blod kan vi frimodigt nalkas Gud.

Jesus har genom sin kropp berett en ny levande väg till Gud.
Genom att tro på Jesus och det han uträttat för oss, närmar man sig Gud.

Man söker Gud av hjärtat.
Herren ser till vårt hjärtas inställning och vår tro. Alltså får vi komma till honom ödmjukt och vi får komma sådana som vi är.
Den som söker skall finna!

Mvh Veli Sergei.

 

Jesus: Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!  Mark 1:15 (Folkbibeln)

Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta.  Jer. 29:13 (Folkbibeln)

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade.  Apg. 3:18  (NT 81)

Jesus :
Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.  Joh. 14:6 (NT 81)

Herren är nära alla dem som åkallar honom, alla dem som åkallar honom uppriktigt.  Ps. 145:18 (1917)

Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall skänka mycken förlåtelse.
Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Jes. 55:6-9 (1917)

Förtrösta alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt.  Ps. 62:9  (Folkbibeln)

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud.
Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.  Hebr. 11:6 (Folkbibeln)

Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget - hans kropp - som han har invigt åt oss.  Hebr. 10:19,20  (NT 81)

Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Jak. 4:8  (Folkbibeln)

Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.  Rom. 3:23,24 (NT 81)

Jesus:
Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Joh. 12:46  (Folkbibeln)

Är alla frälsta räddade?

 Upp igen       <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0