Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Hur skall jag göra för att alltjämt uppleva Guds närvaro?

Hej! Varför upplever jag Guds/Jesu närhet och närvaro så fint när allt är ljust och bra. Då är Han med mig helt och fullt. Nu när jag är ledsen och nere och inte ser min väg framför mig, vad ska jag göra för att Gud/Jesus nu ska kännas nära, jag tycker inte jag får kontakt med Honom i bedrövelsen.

Jag vet att jag måste bära det tunga, så är det för oss människor. Men var finns trösten hos Gud/Jesus? Han som är så god när allt känns bra. Magdalena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Låter du modet falla, när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft. Ordspråksboken 24:10

För varje troende finns möjligheten att uppleva en växande tro. Herren vill att du skall gå från kraft till kraft. (Ps 84:8) Tron är verksam genom kärlek. När vi går in i de goda gärningar som Gud förberett för oss och söker helgelsens väg så får vi uppleva en större stabilitet och glädje. Känslorna varierar men Jesus är densamme, han förändras inte.

Det är viktigt att vi söker oss nära Herren och så söker fasthet i tron. Tron prövas. (Jak. 1:2,3, 1 Petr 1:6,7, 1 Petr 4:12-16)

De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd. Ordspråksboken 4:18

Mitt i det att den troende känner sig trängd och rådvill kan hon ändå se den utväg som Gud berett. Man kan mitt i det trängda läget uppleva att Herren ger råd och vägledning. (2 Kor 4:8,9)

Herren vill leda oss in i en fast tro och ger oss kraft när vi handlar rättfärdigt. Misströsta inte. Tron är större än känslorna. Allas vår tro prövas. Lär dig att be när du har motgångar, så får du uppleva bönesvar och växer i tro. Sök dig till gudstjänster där Herrens ande flödar rikligt och Herren gör under. 

Vår tro beror mycket på vilken undervisning vi tar emot. På gudstjänster där Guds Ande mäktigt flödar där är tron mäktigt verksam. När vi lyssnar i tro så blir det som nyss inte var möjligt möjligt. 

Att lyssna i tro är att ödmjukt ta emot budskapet, alltså lyssna på lärjungasätt. Självklart är det däremot svårt att uppleva tro om förkunnaren inte är troende, inte är född på nytt. Då tror ju denne inte på sina egna ord och då är det svårt för åhöraren att uppleva den helige Ande. 

Besök gudstjänster ofta. Lycka till.

Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Romarbrevet 10:17

Ty
allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 1 Joh. 5:4

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ef 3:16

Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 2 Kor  3:17,18

Får någon av er lida, skall han be. Är någon glad, skall han sjunga lovsånger. Jak 5:13

 

….låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron……Kolosserbrevet 2:7

Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Kolosserbrevet 1:11

Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. 2 Petrusbrevet 1:10

Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 2 Timotheosbrevet 1:7

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Filipperbrevet 4:13

Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Hosea 6:3

 

Är man besatt av onda andar om man har hållit på med New Age?

Upp igen       <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0