Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur skall jag förstå Paulus ord: 
"Här sås en själisk kropp där uppstår en
andlig kropp?"


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Människan är förgänglig. En "själisk" kropp, en "själisk", oandlig människa – dvs. kött och blod och kan inte ärva Guds rike (1 Kor 15:50). Jesus uttryckte det så här:

Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 
Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Joh. 3:5,6

När Gud griper in i människans liv som ett resultat av tro och omvändelse skapar han något nytt genom Anden. Vi får del av Guds Ande:

En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 1 Kor. 2:14,15

Vår frälsning gäller inte bara vår själ. De kristna skall uppstå ur sina gravar som Jesus gjorde. Men våra kroppar kommer inte att ha de skavanker och begränsningar som vi upplevt på jorden utan våra kroppar blir förvandlade och vi blir lika Jesus:

Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Fil. 3:21

Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 1 Joh. 3:2

När Jesus hade blivit korsfäst inträffade något som ger oss en föraning om det som skall ske med de troende i framtiden:

Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar.
De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. Matt. 27:51-53

Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 1 Kor. 15:20-22

När människan omvänder sig till Jesus och blir renad i Kristi blod har förvandlingen genom Anden börjat:

Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 2 Kor. 3:18

Läs mer: »Behöver man mat och dryck i himlen? Frågor om död och uppståndelse

Vad betyder "du skall icke göra dig något beläte eller någon bild..."

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0