Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Vad betyder "du skall icke göra dig något beläte eller någon bild..."

Hej!
 
I 2:a Moseboken 20 kapitlet stycke 4 går det att läsa följande:

”Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är upp i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden.”.

Vad betyder detta stycke i klarspråk? 
Med vänliga hälsningar  Bent-Inge Garay


Tack för ditt mail Bent-Inge.

I en del andra översättningar står det bildstod i stället för beläte. Beläte eller bildstod avser en avgudabild, det kan vara en utskuren eller gjuten staty eller dylikt. Budordet handlar om att man inte skall tillbe avgudar.

Paulus tal på Areopagen 
Apostlagärningarna 17:22-31:

Paulus ställde sig nu mitt på Areopagen och sade: ”Athenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder, har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften: 
Åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. 
Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. 
Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. 
Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. 
Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. 
Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”

Ps. 96:4-6: Folkens alla gudar är avgudar, men HERREN har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom.

Ska man bekänna vad man gjort mot andra för att få förlåtelse och frid?

Upp igen
           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0