Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Bibelfråga
MOTSÄGELSER I GUDS ORD? 
Vad såg och hörde Paulus följeslagare vid Paulus omvändelse på väg till Damaskus?

I Apostlagärningarnas 9:kap. och 7:e vers står det: "Och männen, som voro med honom på färden, stodo mållösa av skräck, ty de hörde väl rösten, men sågo ingen." och i Apostlagärningarnas kapitel 22 och vers 9 står det: "Och de som voro med mig sågo väl skenet, men hörde icke rösten av den som talade till mig." Varför står det så? Det låter som en motsättning i Gudsordet?! eller....Hoppas på svar.

M.V.H. Lasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus visar sig för Paulus på vägen till Damaskus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail till BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING

 

 

 


Så här berättar Paulus om sin omvändelse på Damaskusvägen för kung Agrippa:

Själv menade jag att det var min plikt att på allt sätt bekämpa Jesu, nasaréns, namn, och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga spärrade jag in i fängelse, sedan jag fått fullmakt till det från översteprästerna. Och när man ville avrätta dem, röstade jag för det. Och överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. Ja, i mitt vilda raseri förföljde jag dem till och med i utländska städer. 
När jag i ett sådant ärende var på väg till Damaskus med översteprästernas fullmakt och på deras uppdrag, fick jag under resan, konung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen, klarare än solen, stråla omkring mig och mina följeslagare. 
Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. 
Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Apg. 26:9-18 (Folkbibeln)

När Lukas som är Apostlagärningarnas författare berättar i Apg. 9:7 om samma händelse skriver han att männen som var med Paulus inte såg någon. I detta finns det ingen motsättning för i Apg. 22:9, där Lukas citerar vad Paulus själv berättar för folket i Jerusalem, så står det också att de andra männen inte såg någon.
Vad männen såg var ett ljussken, berättar Paulus.

Men vad hörde männen som färdades med Paulus egentligen?

Om vi tittar på Apg. 9:7 i olika bibelöversättningar kanske vi kan få klarhet i det. Du citerar 1917 års översättning som jag själv tycker mycket om. King James är en annan mycket bra översättning. Folkbibeln är en annan översättning jag använder mycket. Där står det:

Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Apg 9:7

I NIV (New International Version) står det:

"The men traveling with Saul stood there speechless; they heard the sound but did not see anyone."

Jag tror att Paulus följeslagare inte uppfattade rösten, de hörde bara ett ljud. Det som inträffade vid Paulus omvändelse för tankarna till en annan händelse i Joh.12:28-30:

Då kom en röst från himlen: "Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt." Folket som stod där och hörde det sade att det var åskan. Andra sade: "Det var en ängel som talade till honom." Jesus svarade: "Denna röst kom inte för min skull utan för er skull.

Här kom en röst från himlen men en del av folket uppfattade inte rösten utan hörde ett ljud som ett åskdån. Andra hörde tydligen rösten. Det är ju inte ovanligt att övernaturliga händelser uppfattas på olika sätt av olika personer. Om Daniels syn vid floden Hiddekel står det t.ex.:

Jag, Daniel, var den ende som såg synen. De män som var med mig såg den inte, men stor förskräckelse föll över dem, så att de flydde och gömde sig. Daniel 10:7

Eller när kungen i Aram som låg i krig med Israel sände ut hästar och vagnar och en stor här för att gripa profeten Elisa:

När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sade till gudsmannen: "O, min herre, vad skall vi ta oss till?" Han svarade: "Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem." Och Elisa bad: "Herre, öppna hans ögon, så att han ser." Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. 2 Kungaboken 6:15-17

I Folkbibeln står det i Apg 22:9 där Paulus själv berättar om sin omvändelse:

De som var med mig såg visserligen ljuset, men rösten som talade till mig uppfattade de inte. Apg.22:9

Endast Paulus hörde rösten som talade till honom. Hans följeslagare uppfattade inte rösten. Kanske de hörde som ett dån av åska, precis som en del av folket kring Jesus gjorde när Gud talade från himlen.

Mvh Veli Sergei

Frågor om kristendom: Jesus, frälsning, döden, skapelsen, syndafallet, bönen Fader Vår

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna


 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0