Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

EN BÖNEGRUPPS FRÅGOR
           
OM TRO, DOP M.M.
       

Hej!

Mitt namn är Katarina och jag ingår i en bönegrupp där vi tillhör olika samfund. Vi har haft olika diskussioner där det tydligt framgår att vi har olika syn på grundläggande saker inom kristendomen vore därför tacksam för svar.

1. Är frälsningen till för alla människor? Kan vi själva säga antingen ja eller nej till frälsning eller har Gud redan utsett människor som ska bli frälsta? Måste Gud ge tron som en gåva innan man själv kan säga antingen ja eller nej?

2. Om man praktiserar vuxendop. Vad händer då med barn som dör men som inte uttalat är troende? Kan man säga att ett barn som är nyfött tillhör Herren men ett barn som är 13 måste ha tagit ställning för att inte gå förlorad?

3. Vilken effekt har barndopet? Får barnet tro av dopet? Vad säger bibeln om att få tro genom dopet. var talar bibeln om barndop - vuxendop?

Hoppas att du kan ge mig klarhet i dessa frågor!

mvh Katarina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopkandidater
välsignas efter 
dopakten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlåtelse
Gud är kärleken och den kärleken behöver vi allesammans. Vi får också uppleva kärlek om vi överlåter oss i Herrens händer.

Vad handlar tro, överlåtelse och dop om?
Då Jesus lät sig döpas sa han: "Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet." Jesus fick ett gudomligt vittnesbörd vid dopet då Guds Ande sänkte sig ner som en duva över honom.

Det dop vi finner i Bibeln är troendedop, det vill säga när människan blivit tillräckligt vuxen så att hon  förstår vad det handlar om, så låter hon sig döpas till Kristus. I stället för att döpa babyn så skall man be Herrens välsignelse över det lilla barnet.

Jesus välsignar barnen
Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Markus 10:13-16

Andligt liv och tro
Dopet är något vi alla behöver som troende. Vi behöver inte bara vattendopet utan också andedopet. Vi behöver andliga nådegåvor i bruk så att vi inte bara bekänner oss till vishetsmeningar och en förståndsmässig religionskunskap i stället för verkligt andligt liv.

Det vi uträttar i tro i Guds namn blir oss till välsignelse och den rätta vägen. Den vägen är Jesus. Han vill hjälpa oss och leda oss var dag.
När vi tar itu med oss själva och omvänder oss, så tror vi evangelium och rättar oss efter Guds Ord. Tar vi vara på Guds Ord finner vi ljus. Detta ljus visar oss till Jesus.


Jesus: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd." Markus 16:15,16

Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Johannesev. 1:12,13

Dessa bibelverser handlar om pånyttfödelse. Bara genom att bli födda på nytt kan vi uppleva det nya livets frukter: Verklig frid och en levande tro på Jesus. När man tar vara på Guds kärlek och sätter värde på densamma överlåter man sig i Herrens händer.

Bibeln talar om både död tro och levande tro. Vad är då det för något? I Jakobs brev kan vi läsa:

Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro."
 – Ja, men jag har också gärningar. 
Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. 
Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 
Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? 
Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. 
Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. 
Blev inte skökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? 
Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Jakobsbrevet 2:17-26

Tron är verksam genom kärleken
Tro utan handling syns ju inte alls, märks inte. Det är t.o.m. svårt för oss själva att tro på en sådan tro! Vi behöver ett vittnesbörd från Gud - och det får vi också: Guds Ande ger oss visshet när vi blivit födda på nytt! Då upplever vi det nya livet och Guds gode ande.

Vi får inte vara inaktiva när det gäller det goda. Men godheten måste börja inifrån, vi skall handla i kärlek. Tron är verksam genom kärleken.
Det är meningen att vi skall ge vidare av det vi själva fått och vi har möjligheten att verka i kärlek då vi talar om för andra att de också kan få uppleva det vi själva fått uppleva – glädje, frid och Herrens hjälp.

Ofta är det så att människor söker mest mänsklig gemenskap och pratstunder, men de söker inte Herren. Att söka Herren är det allra viktigaste. Vi får peka på Kristus. Det är Kristus som enar. När en människa säger att hon tror så tvivlar jag inte på detta. På något sätt tror hon ju. Men att uppleva en levande tro är att bli född på nytt.

Att bli född på nytt handlar inte bara om att bli döpt, utan man handlar i tro inför Gud och bekänner Jesus som Herre i sitt liv. Man erkänner ödmjukt behovet av förlåtelse och Guds ledning i sitt liv. Man accepterar Jesus som sin Frälsare och Herre.

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Galaterbrevet 3:26-29

Tron samverkar med gärningarna
Vi blir alltså Kristi medarvingar då vi i TRO låter döpa oss. Då ikläder vi oss Kristus. Tron samverkar med gärningarna. När vi blivit födda på nytt och låter döpa oss och på olika sätt handlar i enlighet med Guds ord i tro, växer vi i tro. Om vi låter döpa oss utan att ha omvänt oss i tro, så är givetvis inte själva dopceremonin pånyttfödande. Dopet frälsar bara om vi omvänder oss, det vill säga gör sinnesändring, och bekänner Jesus som vår personlige Frälsare.

Tron är en Guds gåva som erbjuds åt alla människor - men den behöver mottagas och det kräver vår medverkan. Vi måste säga antingen ja eller nej. Annars skulle det innebära att man kunde bli frälst utan att ödmjuka sig.

Vi måste säga vårt ja till Jesus och ödmjuka oss som barn för att komma in i Guds rike. Himmelriket tillhör barnen. Det är på sinnelaget det beror, både vad gäller barnen, ungdomarna och de vuxna. Pånyttfödelse handlar om att försona sig med Gud genom att i tro ta emot Guds ord och Hans förlåtelse på grund av det som Jesus har uträttat för oss.

Vi kan läsa om att Gud vill att alla skall bli frälsta:

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. 
1 Timotheosbrevet 2:1-6

Möjligheten finns för alla människor
Genom vad Jesus har uträttat så finns möjligheten för varje människa som bekänner sig till honom, att omvända sig i tro och handla i enlighet med Guds ord. Detta leder till pånyttfödelse, en stor glädje och ett helt nytt liv.

Det är Gud som skall ha all ära. Frälsningen är en nådefrälsning. Men utan att handla i tro kan vi alltså inte bli räddade, frälsta. Vi måste ta vara på budskapet i Guds ord, annars blir vi offer för människobud och människoläror som inte blir till någon kraft, pånyttfödelse eller nytt liv.

Den som längtar efter ett nytt liv skall göra sinnesändring, överlåta sig i Jesu händer.

Det handlar inte bara om en ny attityd. När vi blir pånyttfödda upplever vi bokstavligt att Herren burit våra synder och att Han befriar oss från mörkrets välde. Herren kommer med ljus och frälsningsglädje:

Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. Jesaja 12:3

Fler bibelställen om tro, omvändelse och dop:

Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. 
Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. 
I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. 
I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. 
Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. 
Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem. Kolosserbrevet 2:8-15

Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Apg 3:9

Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." 
Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: "Låt er frälsas från detta bortvända släkte." Apg 2:38-40

Hovmannen frågade Filippus och sade: Jag ber dig: om vem säger profeten detta, om sig själv eller någon annan? Då öppnade Filippus sin mun och började utifrån detta skriftens ord predika evangelium om Jesus för honom. Och medan de färdades vägen fram, kom de till ett vatten. Då sade hovmannen: Se, här är vatten. Vad hindrar att jag döpes? Då sade Filippus: Om du tror av hela ditt hjärta, så må det ske. Han svarade och sade: Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son. Och han lät vagnen stanna och de steg ner i vattnet, både Filippus och hovmannen och han döpte honom. Apg 8:34-38 (Reformationsbibeln)

Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Galaterbrevet 5:5,6

Så led också Kristus en gång för våra synder. 
Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden.

I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten.

Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. 
Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. 
I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. 
Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Hebreérbrevet 11:6,7

Jesus:
"Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!" Markusev. 1:15 


Vi tar med er i våra förböner och önskar er lycka till i er verksamhet för Herren.

Mvh Veli Sergei.

»Läs mer om troendedopet (länkar & foton)

»Fråga om dop i vatten och dop i helig Ande

»Han man kvar barnatron om man inte tagit ett beslut där man säger nej till Jesus? Hur avgör man när barnatron tagit slut?

Lyssna:
»Om dopet i helig Ande

»Fråga om Johannes dop och Jesu dop m.m.

»Vad är betydelsen av Jesu dop....egentligen?

»Hur viktigt är dopet och den helige Ande?

»Hur går jag tillväga om jag vill döpa mig (troendedop) i en frikyrka?

»Barndop är det inte samma sak som vuxendop?
Kan man vara döpt in i två församlingar?

»Vad händer om man vill döpa sig men avlider innan dopet? 

»Behöver jag döpas i vatten på nytt?

Vad såg och hörde Paulus följeslagare på väg till Damaskus?

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0