Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

JESU DOP OCH HERRENS FRÄLSNINGSVERK


Vad är betydelsen av Jesus dop....egentligen?

Kan det vara så att han som kom genom vatten och blod (Jesus) blev döpt i Jordan av Johannes döparen (som var i rakt släktled från Aron) och därmed tog på sej allas våra synder, och att han senare betalade syndens lön på korset istället för oss? Vad anser du Pastorn? Jag har fått det här ganska nyligen och går och funderar och grubblar på det. Jag menar att om det är så, så verkar det hela bli mer begripligt för mig, dessutom så tycker jag mig se det klara sambandet i HERRENS underbara frälsningsverk, i både Gamla och Nya testamentet. Jesu dop, vad säger du om det?

mvh JoakimJesus sa att den som tror och blir döpt skall bli frälst och han sa: "Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike."
Jesus lät döpa sig av Johannes döparen för att uppfylla all rättfärdighet. Han visade att han lydde Gud i allt och blev ett exempel för oss. Jesus gav oss vid flera tillfällen exempel på hur vi skall handla.

I dopet invigdes Jesus till sin uppgift på jorden.
När Jesus bar vår synd, så var det på korset han gjorde det. Vi blir försonade med Gud genom hans Sons död. När vi tror att Jesus bar all vår syndaskuld på korset och låter döpa oss blir vi frälsta. Genom dopet begravs vi med Kristus och i dopet blir vi också uppväckta med Kristus genom tron på Guds kraft. (Kol. 2:12)

Kristus dog i vårt ställe. Den som tror på honom har övergått från döden till livet och skall aldrig någonsin dö.

Visst är det förunderligt hur hela Guds Ord hänger ihop, det går en röd tråd genom hela Bibeln. Att Johannes döparen som döpte Jesus var av Arons släkt och inte en annan släkt bidrar till att alla pusselbitar faller på plats.

Nya Testamentet hänger ihop med det Gamla Testamentet. I lagförbundet i Gamla Testamentet finns många förebilder till det nya, bättre förbundet som Kristus är medlare för.

Gamla Testamentets syndaförlåtelse genom blodsoffer, översteprästerna som gick in i det allra heligaste, tabernaklet, förlåten, offerlammet……allt det här är förebilder till Herrens frälsningsverk. Jesus själv är vår evige överstepräst som sitter i himlen och tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. (Hebr 8:1,2)

Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Hebr 10:19,20

Det finns en förebild till dopet i Gamla Testamentet: Noa som trodde Gud och lydde hans uppmaning att bygga arken. Han och hans anhöriga, sammanlagt 8 personer, blev räddade genom vatten och detta är en förebild till dopet. (1 Petr. 3:20,21.)

Det finns mycket att läsa om sambandet mellan Gamla och Nya Testamentet i Hebreerbrevet. Jag hoppas du får svar på en del av dina funderingar.

Jag har nyligen besvarat en fråga om Jesu dop, kolla:
»Fråga om Johannes dop och Jesu dop

Jag har svarat på olika frågor om dop tidigare, kolla:
»En bönegrupps frågor om tro och dop m.m.

»Vad är betydelsen av Jesu dop....egentligen?

Läs gärna också:
»Om Abraham, Israels folk, Mose, budorden, Leviticus och Jesus Kristus

»Hur viktigt är dopet och den helige Ande?

Hur ser kristna på underverk? Jag undrar vad Bibeln säger om underverk?

Upp igen        <Föregående fråga

Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0