Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Förbannelse och välsignelse

Hej! Ska göra ett muntligt föredrag om "Förbannelse". Har Ni bra kort fakta om det. Har lite svårt att hitta fakta.. Skulle vara väldigt tacksam... Tack i förhand..      //Markus


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)
Jesus kom för att befria människan från förbannelsen
Att vara under förbannelse innebär att man är i syndens välde och är bortvänd och skild från Gud. Man förtröstar på människor och på egen kraft i stället för att lita till Gud.

Inför Gud är alla människor syndare. Jesus kom för att frälsa syndare, han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat och befriar människan från förbannelsen. 

När man tar emot Jesus som Frälsare får man leva i gemenskap med Gud och blir välsignad. Jesus utplånar synden och ger evigt liv. Jesus tog vårt straff för synden på sig och blev en förbannelse i vårt ställe.

Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Galaterbrevet 3:13

Varje människa som ångrar sin väg och vänder om till Jesus Kristus får frid med Gud och Guds välsignelse.


Kan vem som helst hamna under förbannelse?
De som förtrampar Kristi blod och hädar den helige Ande hamnar under förbannelse.

Jesu gärning eller Satans 
Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade tid att äta. När hans anhöriga fick höra det, gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sade att han hade förlorat förståndet. Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade: "Han är besatt av Beelsebul. Med hjälp av de onda andarnas furste driver han ut de onda andarna." 
Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser: "Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå, och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv, kan han inte bestå. Då är det slut med honom. Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus. 
Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd." De hade ju sagt att han hade en oren ande.
Markus 3:20-30

Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. 
Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande? 
Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Hebreérbrevet 10:26-31

 


Om talet
Vi skall vara sanna och inte välsigna med vår mun men "förbanna" i vårt innersta. (Ps. 62:5) Gud hatar lögn och falskhet.

Vårt tal skall vara sådant att ja är ja och nej är nej. Allt utöver det kommer från den onde. (Matt. 5:33-37)

Våra ord skall vara en källa till liv för människor. Men i Jakobsbrevet 3:7-11 beskrivs vår tunga som någonting som är svårt att tämja. Från samma mun kommer både välsignelse och förbannelse.

Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. 16Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. 17Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. 18Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. 19Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. 20Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. 
21
Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet 12:14-21


Gud längtar efter att välsigna varje människa
Gud är barmhärtig och längtar efter att välsigna varje människa.
Han sörjer över var och en som vänder sig bort från honom som inte tar emot den välsignelse han är beredd att ösa över oss.

Att vi är under välsignelse betyder inte att vi slipper lidande och prövningar. Men vi får segerkraft, kraft till att härda ut. Gud bereder utvägar ur prövningarna. 
För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa, även motgångarna. Den som är välsignad får uppleva att Jesus är med alla dagar till livets slut.

Gud skall en dag göra slut på allt mörker och ingen förbannelse skall då finnas mer. (Upp.22:3)

Vad är betydelsen av Jesu dop....egentligen?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0