Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Vad sa Martin Luther?

Hejsan. Jag har en obesvarad fråga som jag inte lyckas lösa själv. Frågan är följande:

Året är 1520 och Martin Luther har sedan en tid varit bannlyst av den katolska påven. Utan att det egentligen var meningen stötte de båda männen på varandra i en gatukorsning i Rom. En häftig diskussion utbryter. Jag skulle då vilja återge deras samtal. Fokus ska ligga på de delar av kristendomen där åsikterna går isär.

Det är alltså min fråga. Jag skulle vara tacksam för ett snabbt svar. // En undrande person
En förvärldsligad kyrka
Martin Luther hade en sund syn på Guds ord emedan påven och katolska kyrkan hade farit vilse i sin tro.

Luther skulle ha tagit upp de viktigaste punkterna där den katolska kyrkan avvikit från tron. Han kritiserade det förvärldsligade katolska prästerskapet och det faktum att katolska kyrkan sysslade med människobud i stället för Guds ord. Ett stort ämne för diskussionen mellan Luther och påven var avlatshandeln som Luther var förfärad över och angrep häftigt. Kristi nåd kan inte köpas.

Bibeln enda rättesnöret
Bibeln är enda rättesnöret för vår tro, förklarade Luther. Man kan inte bygga sin kristna tro på något utöver det som Guds ord lär ut.
Luther förklarade innebörden av Kristi död och uppståndelse. Vi blir frälsta endast genom tro, och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen rättfärdig.

Jesu död har öppnat vägen för varje troende att nalkas Gud direkt. Varje troende tar emot nåden genom tro. Jesus har lidit döden för hela mänskligheten och den som tror detta blir rättfärdig i Guds ögon genom sin tro.

Kristus församlingens överhuvud
Enligt katolska kyrkans lära blir människan rättfärdiggjord genom dopet, tron samt andra gärningar. Men det är en villfarelse att lita på sina egna gärningar hävdade Luther.

Luthers diskussion med påven hade nog handlat om mycket sådant som diskussionen mellan protestanter och katoliker handlar om idag.

Luther kritiserade den katolska kyrkans lära om påvens makt överhöghet. Påven är inte "Kristi ställföreträdare på jorden". Kristus är församlingens enda överhuvud. Luther som ansåg att påven var Antikrist själv hade inte sparat på krutet i denna diskussion.

Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Romarbrevet 13:10

Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Romarbrevet 8:9

Välsignad eller under förbannelse? Hur fungerar det?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0