Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Hur skall man tolka bibelstället? Vad menade Jesus? Vad menade Paulus?

Ställ din fråga om Bibeln och kristen tro!

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


 

 

 

 

Bibelfråga: 
Vad menas med de som avfallit som inte kan omvändas?
Skall en kvinna som ber eller profeterar ha huvudet täckt?

Samt ny fråga i samma ämne längre ned på sidan:  
Avfälling som kommit åter till Jesus

Hej, jag har några frågor jag skulle vilja ha svar på.
Det står i Hebreérbrevet 6, att människor som har avfallit en gång, för dem är det omöjligt att på nytt föras till omvändelse. Vad menas med detta?

I första Korinthierbrevet 11:5,11:13 står det att en kvinna som ber eller profeterar barhuvad drar skam över sitt huvud. Om det verkligen är på det sättet så är det rätt många kvinnor som vid det här laget har dragit skam över sitt huvud. Varför lever vi i sådana fall efter vissa bibelord och inte lägger så stor vikt vid andra?

Tack på förhand.  Jesusfreak.


 

 

Vad Bibeln säger om avfall
Ingen av oss är fullkomlig. I något stycke brister vi alla. Det finns de som kommer bort från sanningen som går att återföra:

Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Jakobsbrevet 5:19

Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Galaterbrevet 6:1

De däremot som totalt avfaller är det omöjligt att återföra till ljuset. Det är dem det står om i de bibelverser Du frågar om: 

Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom. 
Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud. 
Men bär den törnen och tistlar är den värdelös, och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av. Hebreérbrevet 6:4-8

Bibelstället handlar om människor som har förhärdat sig och tappat bort allt det goda och inbjudit ondskans makter.  Det är vanligt att dessa människor i sin förblindelse skyller sin besatthet på de kristna som förde dem till Gud så att de fick andliga upplevelser. De förtalar och förgiftar folket och gör allt för att förstöra. De vill förgöra Guds verk. Sådana människor är omöjliga att föra till bättring. De hädar den helige Ande och går hårt åt Guds folk. Hädelse mot den helige Ande är den synd som är oförlåtlig.

Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. Markus 3:29

Se också fler svar angående avfall:

»Vad händer när en frälst syndar?

»En person som mött Gud kan väl inte återgå till det gamla jaget?

»Jag har syndat avsiktligt – kan jag bli frälst?

»Jag har ljugit om andedopet och upplever inte längre gudsnärvaro. När vet man om man har hädat den helige Ande?

»Jag undrar vad en dödssynd är?

Läs mer längre ned: »Avfälling som kommit åter till Jesus


Skall en kvinna ha huvudet täckt då hon ber eller profeterar?
Då det första Korintierbrevet skrevs var det sed bland kvinnor att ha huvudet täckt. 
Det som sker av tro är inte synd. Om vi har lite tro blir nästan allt synd.

Men den som inte har huvudet täckt skall inte döma den som föredrar att ha huvudet täckt. 

Man kan inte lägga samma vikt vid alla bibelord. Det inre livet är viktigare än klädseln, men man skall naturligtvis inte klä sig utmanande så att man blir till anstöt bland människor. Se också mitt svar på en tidigare fråga om detta:

»Frågor om kvinnans roll och klädsel.  Bl.a.  Är det synd om en kvinna kommer inför Gud utan slöja...-

Avfälling som kommit åter till Jesus

Hej!

Jag är troende döpt i pingstkyrkan (1992). Det var när jag var 12 år. Ett par år efter det började jag att "falla i synd" och jag var inte med i kyrkan så mycket. Det var helt enkelt roligare att för stunden uppfylla kompisars krav & behov. Jag började leva ganska likt en "vanlig" tonåring, alkohol, tobak, stölder mm.

Jag har aldrig förnekat Herren under dessa år och jag har inte heller försökt att motarbeta evangelium...! Det har stundtals känts fel det jag har hållit på med men man ska ha i åtanke att detta inte är något jag har gjort varje dag i flera år.

Nu i somras kände jag att det fick vara nog och jag bestämde mig för att åter vara med i kyrkan. Jag har blivit väl mottagen i kyrkan och framförallt använd i olika saker, typ lovsång & mötesledare... Det är inte förrän nu jag verkligen har fått upp ögonen för vem Jesus är...Jag läste aldrig bibeln förut när jag var med men nu har jag börjat. Men nu blir jag förtvivlad när jag läser er insändare om avfall...

Där pekar ni på Hebr. 6:4 där det står att det är omöjligt att komma tillbaka om man en gång har lämnat Jesus.

Är det alltså kört för mig nu?? Ska jag bara lägga mig ner & dö?? Är jag en avfälling?? Har jag syndat mot den Helige ande?? Tror ni att jag kan bli förlåten??

Snälla svara på detta så fort ni kan.

Svar:

Tack för brevet. Det är vanligen så att alla som överger församlingen och drar sig undan det kristna livet kallas för avfällingar. Alla behöver dock inte ha avfallit från Gud. Vi får inte döma, ofta finns det komplicerade situationer som vi inte har inblick i. 
Församlingsgemenskapen är ett beskydd från en myckenhet av ondo. Den som överger församlingsgemenskapen utsätter sig för många frestelser och börjar leva på ett felaktigt sätt, hamnar i mörker. 


Dåligt sällskap fördärvar goda seder. 1 Kor. 15:33.

Den som ångrar sina synder och börjar ett kristet liv igen har inte begått hädelse mot den helige Ande som är den enda oförlåtliga synden. Den som hädat Anden är bunden och kan inte uppleva förlåtelse och förnyelse. Det som hänt Dig är något som händer många, men Du har ångrat Dina synder och har kommit tillbaka. Självklart är Du godtagen av Herren.

Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. 
Jag är inte längre värd att kallas din son. 
Låt mig få bli som en av dina daglönare. 
Och han stod upp och gick till sin far.
Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. 
Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Lukas 15:17-20

Läs hela berättelsen om den återfunne sonen i Lukas 15:11-32.

Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Jakobsbrevet 5:19

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren.
Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. 
Jesaja 1:18

Bekymra dig inte så mycket utan gå in för det kristna livet. Jesus älskar Dig. När Du läst eBrevet så kan du hoppa upp av fröjd och säga ”Tack Jesus att jag är tillbaka!”. Gläds i Herren!
Jag ber för Dig. Må Herren beskydda Dig och välsigna Dig.

Fridshälsningar Veli Sergei. 

Svar:

Tack så mycket Veli Sergei!

Det här betyder oerhört mycket för mig!! Självklart får ni sätta in denna fråga på er hemsida. Jag hoppas verkligen att detta kan hjälpa någon.

Guds rika välsignelse...  

Läs mer: »Om man en period i livet inte alls varit kristen, kan man ändå komma tillbaka?

Frågan ovan, "Avfälling som kommit åter till Jesus" på denna sida är nyare än  frågorna överst på denna sida. Vill du tillbaka till de nyare frågorna och fortsätta rundvandringen bland dem gå då till: »Vad är betydelsen av Jesu dop....egentligen?

Annars fortsätter du med:
Hur skall vi i församlingarna förhålla oss till alkohol?

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna


Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0