Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Jag har syndat avsiktligt – kan jag bli frälst?

Jag läste Hebr. 10:26-29 och har fått en tung börda över mina axlar, för jag har gjort detta vad som skriften talar om. Många gånger tidigare i mitt liv har jag i otro (efter att ha mottagit sanningen och trott på Jesus Kristus) avsiktligt syndat och nu undrar jag om jag inte kan bli frälst. 
I dag tror jag på Bibelns innehåll till 100% och jag tror att Jesus Kristus är Guds Son vår Frälsare.Skulle bli tacksam för ett svar.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. 
Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. 
Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande? 
Hebr. 10:26-29

Det är inte alltid vi som frälsta förstår att handla rätt. Djävulen vill naturligtvis föra oss vilse. Djävulen vill intala den troende som misslyckats att det inte finns något hopp längre - och då söker hon inte förnyelse i den helige Ande. 

Att "trampa Guds Son under fötterna", det handlar om människor som hädar den helige Ande. Om någon hädar den helige Ande, är hon i en svår situation. Jag har skrivit om det i ett tidigare svar, se länk nedan.

Ibland är det felaktig undervisning som gör att människan ser loppet kört. Den som upplever nöd över sin synd skall söka Jesus av hela sitt hjärta. 

Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. 2 Tim. 2:13

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. 
1 Joh. 2:1,2

I något stycke brister vi alla. Då måste man söka förnyelse i helig Ande. Om synderna så är blodröda kan de bli snövita. Tro på Jesus, intressera dig för Guds ord och besök gudstjänster, det är mitt råd. Jag ber för dig.

Mvh Sergei.

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. 
Jesaja 1:18

Kolla »predikningarna - det är både ljudfiler och skrivna predikningar - jag tror att de kan bli till nytta för dig.

Angående avfall, kolla vad jag svarat tidigare:
»Vad menas avfällingar som inte kan omvändas??

»Jag undrar vad en dödssynd är?

»Jag har ljugit om andedopet och upplever inte längre gudsnärvaro. När vet man om man har hädat den helige Ande?

»Om man en period i livet inte alls varit kristen, kan man ändå komma tillbaka?


Jag har tappat kontakten med Gud....

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0