Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

AVFALL

En person som mött Gud kan väl
inte återgå till det gamla jaget?

 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liknelsen om sådden

Jo, det kan man. Tyvärr. Bibeln talar i en liknelse om Guds ord som såddes, och hur olika människorna tar emot det.
En del hör ordet, men världsliga bekymmer och tidens omsorger förkväver ordet så att det inte ger skörd.

Tyvärr stämmer detta väl in på många av nutidens människor. Man gör en upplevelse av Gud, men har snart glömt bort Gud p.g.a. alla andra intressen som helt tar över.

I samma liknelse berättas också om de som tar emot Guds ord med glädje, men de har inget rotfäste inom sig, utan är flyktiga. Blir det lidande och förföljelse för ordets skulle kommer de genast på fall.

Ett stort avfall
Bibeln talar om ett stort avfall i ändens tid.
Kärleken skall kallna hos de flesta. För att bli bevarad i frälsningen fordras uthållighet i kärlek samt vakenhet.

Om människan som genom Guds makt blir befriad från mörkrets makter, står det också, att om hon på nytt bjuder in det onda inflytandet, så blir det sju gånger värre för henne än tidigare.
På ett annat ställe i Bibeln står det om dem som avfaller från tron och på nytt korsfäster Guds Son. Här är det omöjligt att föra människan till omvändelse igen.

Vi skall be
I Jakobs brev står det om den som kommer bort från sanningen men som blir återförd igen.
Detta får tolkas som att allt beror på hur långt gången förhärdelsen är. Om vi ser en broder som syndar skall vi be, om synden inte är en dödssynd, står det, och Gud skall ge liv åt den som syndat. Varje orätt är en synd.

Inte övertro

När vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder.
Så får vi frid med Gud.
Om vi förhärdar oss mot den helige Ande blir vi okänsliga och lider skeppsbrott i vår tro.
Vi blir bevarade i frälsningen genom vår tro.
Inte övertro, utan tro i enlighet med Guds ord.

Mvh Veli Sergei.

Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat det goda Gudsordet och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäster Guds Son och öppet hånar honom. Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får välsignelse från Gud.  Hebr. 6:4-7  (Folkbibeln)

Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder.  Jak. 5:19,20  (Folkbibeln)

Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter
i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra.
Hebr. 3:12,13  (Folkbibeln)

Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon. 1 Joh. 2:10,11   (Folkbibeln) 

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut 
1 Kor. 10:13 (Folkbibeln) 

Säll är den människa som ständigt tar sig till vara, men den som förhärdar sitt hjärta, han faller i olycka. 
Ords 28:14 (1917)

Av David, en sång. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld.
Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning, och i vilkens ande inte är något svek.  
Ps 32:1,2 (1917)

Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem.  2 Petr. 2:20,21  (Folkbibeln) 

Se också: 
»Vad menas avfällingar som inte kan omvändas??

»Har vi ingen syndig natur kvar efter pånyttfödelsen?

Hur får jag en större tro?

          Upp igen    <Föregående fråga 

<Tillbaka till alla frågorna 


 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0