Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Har vi ingen syndig natur kvar efter pånyttfödelsen?

Hej! Jag undrar hur Luther (eller du?) motiverade simul iustus et pecator (samtidigt rättfärdig och syndare) på sista tiden har jag stött ihop med många folk som säger att vi inte har någon syndig natur kvar efter pånyttfödelsen? Hur förhåller det sig egentligen och var finns bibelställena som förklarar det hela? 
Det intressanta är ju egentligen vad Bibeln säger om det inte vad Luther sa.
Tacksam för svar.  
Henrik

Ps. Har du några tips på bra Luther-sidor på nätet?  


 

 


Det står mycket i Romarbrevet om detta.

Vi kan aldrig bli rättfärdiga i oss själva. All egen rättfärdighet är som en fläckad klädnad inför Gud. Vi behöver alla bli renade i Jesu blod, födda på nytt. 
Något mer syndoffer behövs inte där synderna är förlåtna (Hebr. 10:18).

Var och en som tror på Jesus blir rättfärdig utan förtjänst av hans nåd. 
Den som är frälst står inte längre som syndare utan som rättfärdig inför Gud – på grund av vad Jesus uträttat åt oss.

Vi behärskas inte längre av den onda naturen, vi är inte längre slavar under synden. Jesus har befriat oss. Vi har fått Kristi ande. Vi drivs av Guds Ande och har möjligheten att stå emot världens strömningar och döda kroppens gärningar genom Anden (Rom. 8: 13).

Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? 1 Joh. 5:5

Den som är frälst skall betrakta den gamla syndiga naturen som död.
Vi har blivit avklädda den syndiga naturen. Utan helgelse får ingen se Herren (Hebr 12:14) men i kraft av Guds löften skall vi få del av gudomlig natur (2 Petr.1:4).

Reningsprocessen är något ständigt pågående. 
Herren vill forma oss, helga oss.

Djävulen vill vilseföra människan oavsett att hon är frälst, han försöker så sina tankar i människan. Därför skall vi vara vakande och bedjande så att vi inte kommer i frestelse och inte ha sådan omsorg om köttet att de onda begären uppväcks (Rom. 13:14).

Genom att vandra i ödmjukhet och gudsfruktan och ta del av Guds löften kan vi undkomma det fördärv som på grund av begäret finns i världen (2 Petr.1:4).

Gal. 5:13, Rom. 8:12,13 och 1 Petr. 2:11 riktar sig till frälsta människor:

  • Vi är kallade till frihet, men vi skall inte bruka den "så att den onda naturen får något tillfälle",

  • vi skall inte "leva efter köttet",

  • utan hålla oss bort från de "köttsliga begären som för krig mot själen".

Vi måste vara barmhärtiga och förlåta så som Kristus har förlåtit oss (Ef. 4:32). Vi begår alla många fel (Jak. 3:2) och får arbeta på vår frälsning (Fil.2:12) och kämpa trons goda kamp.

Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Gal. 5:13

Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Gal. 5:17

Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ef. 6:11,12

Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Rom. 6:6

I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur. Kol. 2:11

Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. 
Rom. 6:11

Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Kol. 3:5

Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. .
Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet.
Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Rom. 8:12,13

Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.
Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär.
Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Rom. 6:11-13

Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne.
Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Ef. 4:22-24

Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd.
Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. Rom.t 6:6-8

Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Ef. 2:1

Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.
Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. 2 Petr. 1:3,4

Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen. 1 Petr.2:11

Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.
Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.
Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder.
Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar.
Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.
Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. 
Kol. 3:5-11

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.
Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 1 Petr. 5:8,9

Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Fil. 2:12

När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Hebr. 12:1

Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Hebr.12:4

Ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 1 Petr. 5:5

Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller. 1 Kor. 10:12

Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. Hebr. 2:1

Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Ef. 4:30

Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be för den. All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte är till döds. 
1 Joh. 5:16,17

Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebr. 4:14-16

Var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 
2 Petr. 3:17

Du frågar om bra Luther-sidor, jag rekommenderar Luthers företal till Romarbrevet. Vi har en länk till en engelsk-språkig sida: 
»
Preface to the Letter of St. Paul to the Romans by Martin Luther

Läs mer:»Vad händer när en frälst syndar?  

»Vad är försoningsläran?

Är det syndigt att spela dataspel?

Upp igen     <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0