Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 

 

Troendedop

Hej! Jag undrade förut om vuxendop. Av svaret drar jag slutsatsen att barndop (döpt som liten) inte är samma sak som vuxendop? Eller kan man vara döpt in i två församlingar? Eller är Svenska Kyrkans barndop något bara de har?

Tacksam för svar.    MVH Åsa

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

»Åsas tidigare frågor om dopet

Jesus: Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Markusev. 16:16

Det bibliska dopet är troendedop. Dop med hel nedsänkning. Det är först när en människa kommer till tro på Jesus Kristus som hon låter döpa sig till Kristus enligt Bibeln. 

Anledningen till troendedop med hel nedsänkning:

Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? 
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 
Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. 
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.
Ty den som är död är friad från synd. 
Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom. Romarbrevet 6:3-9

Nej, man kan inte vara döpt in i två församlingar. Men som troendedöpt tillhör Du Guds församling och blir vanligen inskriven i en lokal församling på platsen där Du bor. I stället för att döpa barnen som är nyfödda så välsignar man barnen i frikyrkan, så som Jesus gjorde:

Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Markusev 10:14-16

Petrus: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Apg 2:38

»En bönegrupps frågor om tro och dop m.m.

Mvh Veli Sergei.

Jag vill döpa mig...Jag har börjat läsa Bibeln för att söka vägen till förlåtelse...

Upp igen     <<Föregående sida

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0