Om Brobyggarna   »Startsidan
Grundad när, av vem, bakgrund
1977 upplevde pastor Veli Sergei Guds kallelse att börja en predikoverksamhet i Göteborg…..
Grundtankar, församlingsliv, gudstjänstliv  Om vår tro, hur gudstjänsterna går till m.m.
Dop, nattvard
Ekonomi, mission, evangelisation  
Sång och musik, levnadssätt, familjefrågor
Förhållande till andra samfund och religioner, samhällsengagemang
Hjälp i bön

        

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Predikan

 

     
Sjökapten Ola blir döpt. 
Lyssna till hans vittnesbörd om det nya livet med Jesus här

"På min Mästares befallning döper jag Dig till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn....i Jesu namn, amen."

DOP 
Vi har troendedop genom hel nedsänkning i vatten.
Dopet äger rum efter omvändelsen, dvs. sinnesändringen, och bekännelsen om tro på Jesus Kristus som Frälsare och Herre.
 

Dopet är en bekännelse- och lydnadshandling.
 Det är ett dop till Kristus, till delaktighet i hans död och uppståndelse.

NATTVARD - eller brödsbrytelse 

Jesus sa: "Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig." (Se 1 Kor.11:24,25)

Till nattvard inbjuds alla på Jesus Kristus troende.

Var och en skall pröva sig själv och så äta av  brödet och dricka av bägaren. 1 Kor. 11:28 

Nattvarden är en åminnelse- och gemenskapshandling. Om de troendes gemenskap i den första kristna församlingen står det:
 

De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.  Apg 2:42 

Ekonomi, mission, evangelisation

Upp igen      Föregående sida

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0