Om Brobyggarna   »Startsidan
Grundad när, av vem, bakgrund
1977 upplevde pastor Veli Sergei Guds kallelse att börja en predikoverksamhet i Göteborg…..
Grundtankar, församlingsliv, gudstjänstliv  Om vår tro, hur gudstjänsterna går till m.m.
Dop, nattvard
Ekonomi, mission, evangelisation  
Sång och musik, levnadssätt, familjefrågor
Förhållande till andra samfund och religioner, samhällsengagemang
Hjälp i bön

Jesus: "Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta
strömmar av levande vatten, som skriften säger."
Joh. 7:38


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Predikan

  

 

 

 

 

 

 

Det är svårt att bevaras i en levande tro om man inte har gemenskap med andra kristna. Man samlas kring predikan, bön, förbön, lovsång, evangelisation, fritids-
aktiviteter, bibel-
undervisning...

 


 

 

 

 


Bibeln är Guds ord
Vi tror att Jesus Kristus är Guds Son och att Han dog på korset för varje människa, att Han uppstod från de döda och att Han ger evigt liv åt var och en som omvänder sig och tror på Honom.

Bibeln är Guds ord, Guds direkta tilltal till människan.
I undervisningen har Bibeln högsta auktoritet.

Jesus: Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.  
Joh. 3:16  (1917)

Och han (Jesus) sade till dem: "Gån ut i hela världen och prediken evangelium för allt skapat. Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva fördömd.
Och dessa tecken skall åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål, ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande gift, så skall det alls icke skada dem: på sjuka skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska."   Mark 16:15-18   (1917)

Ty Guds rike består icke i ord, utan i kraft.   1 Kor 4:20  (1917)

Predikans mål och förbönens syfte
Predikan, vittnesbörd, förbön, sång, musik och lovsång är det centrala kring vilket gudstjänsten som helhet är uppbyggd. 

Vi låter den Helige Ande leda gudstjänsten och predikar tro, många får möta Gud. På gudstjänsterna flödar Anden mäktigt. 

Vid varje gudstjänst är det bön för sjuka och alla behov.
Vi har allmän förbön. Man kan också få förbön med handpåläggning, eller så kan man bara sitta och lyssna och se vad som händer.

Predikans mål och förbönens syfte är omvändelse, tro, helgelse, dop i helig Ande och helande. 

»Lyssna till vittnesbörd om helande, befrielse, andedop. Blinda får sin syn, döva hör, m.m.

»Mer om den helige Andes kraft på gudstjänsterna 

»Varför faller de ni ber för till golvet?

»Hur går gudstjänsterna till?

Väckelsearbete, evangelisation
Väckelsearbetet står öppet för var och en som upplever Guds kallelse att stödja och delta i.
Generationsklyftorna är utsuddade och människor med varierande ålder och bakgrund är med i gemenskapen.
Du kan ta del av predikningar och vittnesbörd på denna hemsida, många ljudfiler, samt en del i text.

Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!   2 Kor. 5:17  (1917)

Jesus: Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.  
Joh. 13:34,35  (Folkbibeln)

Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.   
Rom 12:4,5  (Folkbibeln)

Alla som är födda på nytt tillhör Guds församling. Verksamheterna är olika, men Anden är en och densamme.

Dop och nattvard

Upp igen       Föregående sida

 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0