Om Brobyggarna   »Startsidan
Grundad när, av vem, bakgrund
1977 upplevde pastor Veli Sergei Guds kallelse att börja en predikoverksamhet i Göteborg…..
Grundtankar, församlingsliv, gudstjänstliv  Om vår tro, hur gudstjänsterna går till m.m.
Dop, nattvard
Ekonomi, mission, evangelisation  
Sång och musik, levnadssätt, familjefrågor
Förhållande till andra samfund och religioner, samhällsengagemang
Hjälp i bön
 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Predikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. Mark. 16:15-18

Ordet i centrum

 

 


Församlingens ekonomi
Vi har inget bidrag från staten per medlem, vilket annars är vanligt. Det finns inga regler eller anvisningar för något visst givande. Allt finansieras genom frivilliga gåvor.

 

Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta, icke med olust eller av tvång, ty "Gud älskar en glad givare". 
2 Kor. 9:7 (1917)


Vi är tacksamma för stöd. Brobyggarnas postgironummer är: 98 90 50 – 0. Gud välsigne Dig!

Hur går väckelsen till? Hur får man folk till kyrkan?
Det är viktigt att församlingsmedlemmarna bedriver mission på platsen där de bor, var och en på sin ort.

Så hade nu församlingen frid i hela Judéen och Galiléen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning. Apg. 9:31 (1917)

Först och främst uppmanar jag er att bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, för konungar och alla personer i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, som på allt sätt är präglat av gudsfruktan och värdighet.  Detta är rätt och står i samklang med Guds, vår Frälsares vilja. 
Det är hans vilja, att alla människor skall bli frälsta och lära känna sanningen.
 
1 Tim 2:1-4 (Hedegård)

Och de sjöng en ny sång: "Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Upp. 5:9 (Folkbibeln)

Läs mer: »Biblar till Sovjet under järnridåns tid

Sång och musik, levnadssätt, familjefrågor

Upp igen       Föregående sida

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0