Om Brobyggarna   »Startsidan
Grundad när, av vem, bakgrund
1977 upplevde pastor Veli Sergei Guds kallelse att börja en predikoverksamhet i Göteborg…..
Grundtankar, församlingsliv, gudstjänstliv  Om vår tro, hur gudstjänsterna går till m.m.
Dop, nattvard
Ekonomi, mission, evangelisation  
Sång och musik, levnadssätt, familjefrågor
Förhållande till andra samfund och religioner, samhällsengagemang
Hjälp i bön

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Predikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA
RELIGIONER/SAMFUND,
SAMHÄLLSENGAGEMANG


En del av gemenskapen
Kristi församling är Hans kropp och är Du en lem i den kroppen är Du en del av den gemenskap som består av alla som är födda på nytt.

Vi ser alla evangeliskt kristna ur olika samfund som syskon i Kristus. Alla är medlemmar i Kristi kropp.

Var och en har sin plats och sin uppgift.

Församlingen Brobyggarna har blivit som något av en "serviceinrättning" för många troende ur olika samfund. Man vänder sig dit med akuta problem eller sjukdomar för att få hjälp i bönen och bli förnyad i helig Ande.

Eller så har man frågor i Guds Ord, och ALLA kan ju vara med i "gratis bibelskola" på närradion där många ingående bibelstudier hålls.

En andlig hemvist
Det är viktigt att varje kristen söker finna en andlig hemvist där hon kan växa i tron och där hon känner att hon bidrar till församlingens och Guds rikes uppbyggnad.

Vi tror att varje kristen bäst blir ledd av Gud om denne uppmuntras i sin frihet att själv, utan människors inblandning, söka Guds vilja och besluta om var hon vill ha sin andliga hemvist.

Gud har en mening och en plan med varje människas liv och var och en måste själv aktivt söka Gud och söka komma in i denna plan, så att hon kan leva i enlighet med sin inre övertygelse.

Religioner och religionsstiftare
Det finns många religioner, men bara en Jesus.
 
Andra religionsstiftare har levat, verkat, dött och förmultnat, men Jesus är "…med kraft bevisad vara Guds Son allt ifrån uppståndelsen från de döda…" Rom 1:4 (1917)

"Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen." Apg. 2:31 (Folkbibeln)

Samhällsfrågor
Samhällsfrågor tas ofta upp i närradioprogrammen, det kan t.ex. handla om lagstiftning, EU, skolan, det predikas mot laglöshet, korruption, rasism och våld i samhället, och vi uppmanar människor att slå vakt om religionsfrihet och den personliga integriteten.

Många som av olika institutioner i samhället blivit orättvist behandlade, har fått hjälp att göra sin röst hörd. Vi värnar om de svaga och utsatta i samhället. Många utslagna i samhället har fått uppleva tro, hopp, gemenskap och hjälp.

Berättelser om Bibelsmugglingsresor till Sovjetunionen under järnridåns tid

Upp igen       Föregående sida

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0