Om Brobyggarna   »Startsidan
Grundad när, av vem, bakgrund
1977 upplevde pastor Veli Sergei Guds kallelse att börja en predikoverksamhet i Göteborg…..
Grundtankar, församlingsliv, gudstjänstliv  Om vår tro, hur gudstjänsterna går till m.m.
Dop, nattvard
Ekonomi, mission, evangelisation  
Sång och musik, levnadssätt, familjefrågor
Förhållande till andra samfund och religioner, samhällsengagemang
Hjälp i bön

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

Predikan

 

 

 

 

 

 

 Sång och musik 
På gudstjänster och i närradion 
spelas kristen sång och musik, lovsånger.


Åsikter om levnadssätt
Att leva ett sunt drogfritt liv och att vara kritisk till trender som hindrar ett sunt levnadssätt i samhället. Bibelns budskap är:
Gläd er alltid i Herren. (Fil. 4:4)


Åsikter i familjefrågor 
Vi tror på äktenskap och familjebildning. Kristen fostran.
 
Man måste i familjen lära var och en att ta ansvar för sitt liv och att vara självständig. 
Mer om familjefrågor i Frågor och svar.

Förhållande till andra samfund och religioner, samhällsfrågor

Upp igen       Föregående sida

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0