Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


TEODICÉ

Vad säger du om teodicéproblemet?

Mvh Hardy

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 


Gud och det onda
Gud skapade en underbar värld. Människan skapades till Guds avbild. Adam och Eva levde i en paradisisk tillvaro.

Det är människans uppror mot Gud som orsakat vår värld så mycket lidande. Hela skapelsen blev lagd under förgängelsen: Människorna, djuren och naturen. Människan med en bruten gudsgemenskap är död, även om hon har ett fysiskt liv.

Men Gud hade en frälsningsplan för hela mänskligheten redan från början. Guds plan för varje människa är frälsning. Människan kallas till livet av Gud. Vi väljer själva om vi vill gå in i Guds frälsningsplan eller inte.

Vi har fått en fri vilja och väljer vi Guds väg blir vi Guds tjänare. Hur skulle Gud kunna veta vem som älskar honom, om vi inte kunde välja?

Människan prövas och väljer
Ondskan och orättfärdigheten på jorden beror på att människor inte lyder Gud. Djävulen, denna världens furste, förvillar människor. Jordelivet är en prövning för människan och möjligheten finns för henne att välja frälsning genom Jesus Kristus. Genom Guds levande ord föds människan till livet när hon omvänder sig i tro på Jesus Kristus.

Människan väljer mellan gott och ont. Valet står mellan Gud och djävulen. Fattigdomen beror på människors orättvisa mot varandra, krigen på grund av att människorna väljer det onda i stället för Gud. När människor väljer det onda i stället för det goda, så blir de utan den välsignelse de kunde ha fått.
Guds välsignelse är både för jordelivet och evigheten.

Oförklarligt lidande
Det finns till synes oförklarligt lidande. Åklagaren, djävulen, anklagade Job (se tidigare fråga om Jobs lidande) inför Gud. Det står att ingen på jorden var så from och rättsinnig som Job 
ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.” Men djävulen menade att det vara bara för att han hade det så bra som han fruktade Gud:

Ӂklagaren svarade Herren: Ӏr det utan orsak som Job fruktar Gud?
10Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar breder ut sig i landet. 11Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.” 12Herren sade till Åklagaren: ”Nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.” Satan gick då bort från Herrens ansikte.” Job 1:9-12

Job berövades allt och blev dessutom sjuk. Men han höll ut i de svåra prövningarna och Herren välsignade honom mer i slutet av hans liv än före prövningarna.

12Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. 13Ingen som frestas skall säga: ”Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. 15När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16Bedra inte er själva, mina älskade bröder.
17
Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Jakobsbrevet 1:12-17  Folkbibeln

Om Israels folk:

Kom ihåg hur Herren, din Gud, i fyrtio år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. 3Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från Herrens mun. 4Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade inte under dessa fyrtio år. 5Du skall veta i ditt hjärta att Herren, din Gud, fostrar dig, så som en man fostrar sin son, 6och du skall hålla Herrens, din Guds, bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. 
5 Moseboken 8:2-6  Folkbibeln

Om Israels folk:

15Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen, bland giftiga ormar och skorpioner och över torr mark utan vatten, men som lät vatten komma ut åt dig ur den hårda klippan 16och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte kände till, detta för att ödmjuka och pröva dig för att sedan göra dig gott. 5 Moseboken 8:15,16  Folkbibeln

22Ty med dem skall jag sätta Israel på prov och se om de vill hålla sig till Herrens väg och vandra på den, så som deras fäder gjorde, eller om de inte vill det.” Domarboken 2:22

1Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty Herren, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 5 Moseboken 13:1-3  Folkbibeln

Om Hiskia:
31
Och när sändebuden kom från Babels furstar, de som var utsända till honom för att höra sig för om det under som hade skett i landet, lämnade Gud honom för att pröva honom och få veta allt som var i hans hjärta. 2 Krönikeboken 32:31  Folkbibeln

Abraham var beredd att offra sin ende son när han sattes på prov:

17I tron bar Abraham fram Isak som offer, när han blev satt på prov. Ja, sin ende son bar han fram som offer, fastän han hade fått löftena. Hebreérbrevet 11:17

Gud har offrat sin ende son i kärlek till oss.

Sedan blev Jesus ledd ut i öknen av den helige Ande för att djävulen där skulle sätta honom på prov. Matteus 4:1  Levande Bibeln

Prövningar måste komma för att sätta er tro på prov och visa om den är tillräckligt stark och ren. På samma sätt som guldet renas av elden kommer er tro att prövas. För Gud är den mycket mer värd än guld. Om er tro överlever prövningens eld kommer den att ge er ära och härlighet den dag Jesus kommer tillbaka. 1 Petrusbrevet 1:7   Levande Bibeln

2Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Jakobsbrevet 1:2  Folkbibeln

10Eftersom du har lyssnat till mitt ord och varit uthållig, ska jag skydda dig från den tid av stora plågor och frestelser som ska komma över världen för att sätta alla levande varelser på prov. 11Se, jag kommer snart! Håll stadigt fast vid det du har, så att ingen tar ifrån dig din segerkrans. Upp. 3:10 Folkbibeln

Hopp för framtiden
18Våra nuvarande lidanden är ändå ingenting, jämfört med den härlighet som han kommer att ge oss längre fram. 19För hela skapelsen är i spänd förväntan inför den dag när Gud ska låta sina barn få uppstå. 20,21Allt på denna jorden har kommit vid sidan av sitt syfte. Gud tillät att det blev så, men han gjorde det i hopp om att det en gång ska befrias. För den dagen kommer, när synd, död och förruttnelse ska försvinna, och allt skapat ska få dela den härliga frihet som Guds barn njuter av.
22För vi vet att hela naturen med både djur och växter, ja allt skapat, väntar på denna stora händelse. 23Även vi kristna ber om att bli befriade från vår nuvarande kropp, trots att vi har den helige Ande inom oss som en försmak av den kommande härligheten. Vi väntar ivrigt på den dag när Gud ska ge oss våra fulla rättigheter som hans barn, och dit hör de nya kroppar som han har lovat oss — kroppar som aldrig ska bli sjuka igen och aldrig ska dö. Romarbrevet 8:18-23   Levande Bibeln.
 

Om Gud älskar alla människor varför finns då svält?

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0