Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

OM GUD ÄLSKAR ALLA MÄNNISKOR 
VARFÖR FINNS DÅ SVÄLT?

Jag undrar hur Gud kan tillåta att barn svälter. Det står att Gud älskar alla. Och det vet jag att han gör. Men jag kan inte förstå hur han kan tillåta svält. Dessa människor kan ju inte precis hjälpa det och det är ju absolut inget dom har valt. Hur kan han tillåta att vi har det så bra här i väst, utan att vi har förtjänat det bättre än vad dom som bor i Afrika gör. Straffar han dom eller varför är det så. När man föds är man ju syndfri. Och jag tycker att alla människor på jorden borde få samma förutsättningar när dom kommer till jorden. Det är ju så orättvist.

Hälsningar från Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fullkomlig rättvisa skall skipas

Om människans tid endast bestod av detta jordeliv skulle allt vara väldigt orättvist.
Jag har tidigare tagit upp det i svaret på frågorna om Varför det ser ut som det gör i världen och teodicéproblemet.
Gud kommer en gång att skipa fullkomlig rättvisa.

Guds vilja är inte att en del skall svälta och andra leva i materiellt överflöd. Det är inte Gud som orsakar fattigdom och svält.

Hela världen är i den ondes våld och de flesta människor vandrar på den breda vägen som leder till fördärvet. 

Orsaker till fattigdom och svält
Orsaken till svält är inte bristen på naturresurser och mat i världen. Missväxt och torka på en plats behöver inte heller orsaka svält med de kommunikationer som vi har. Men människorna suger ut varandra och åstadkommer den orättvisa fördelningen med sårbara ekonomier och fattigdom som följd. Fattigdomen i sin tur hindrar att människor får möjlighet att utbilda sig, fortfarande kan många varken läsa eller skriva. Det blir som en ond cirkel.

En vanlig orsak till svält är krig, ofta inbördeskrig orsakade av människors girighet, maktbegär, fanatism, osv.
Syndafallets konsekvenser är att människor utnyttjar, förtrycker och krigar mot varandra samt skövlar, förbrukar och förgiftar naturen.

Jesus vill göra varje människa till en fridsstiftare. Om alla skulle leva efter den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem”, skulle världen se helt annorlunda ut.

Gud och de fattiga
De fattiga nämns ofta i Bibeln och vi kan förstå av Guds ord att Herren har speciell omsorg och kärlek till de fattiga.

Där man levt i stor fattigdom i århundraden är det ofta så att folket inte bejakar Bibelns Gud utan har varit vilsefört av den onde. Man har dyrkat sina avgudar (ibland har dessa avgudar varit människor) och har avböjt tron på den levande Guden. Detta har hindrat Guds kärlek och välsignelse. Det är naturligtvis de kristnas uppgift att missionera och predika så att de omvänder sig till den levande Guden, liksom att missionera  bland dem som är helt okunniga om Gud, t.ex. olika stamfolk.

Det är de många människornas gudsfientlighet på en plats som gör att goda människor på samma plats också får lida.
Hela världen är i den ondes våld och orättfärdigheten härskar på ett grymt sätt.

Orättvisa ekonomiska relationer och korruption
Det finns fattiga och underutvecklade länder som egentligen kunde vara rika och välmående då de har avsevärda naturtillgångar som t.ex. guld, diamanter, skog osv. Det är alltså en kombination av olika faktorer som gör att en stor del av ett lands befolkning lever i fattigdom, t.ex. orättvisa ekonomiska relationer mellan de rika och de fattiga länderna, felaktiga beslut, misshushållning och korruption.
Korrumperade, blodtörstiga ledare slösar med resurser i sina strider mot varandra. Vi ser exempel på det i Afrika just nu. Olika kuppmakare avlöser varandra och finansierar sina ”inbördeskrig” (ofta rena gangsteruppgörelserna) med t.ex. inkomster från diamantfyndigheter. Enda anledningen till att de vill komma till makten är för att utnyttja de möjligheter det ger dem att tillfredsställa den personliga girigheten. 
Allt medan befolkningen får utstå obeskrivligt lidande. Väst gör samtidigt stora vinster på smuggeldiamanter från dessa länder och de som för tillfället har makten kan fortsätta att terrorisera befolkningen med fruktansvärda våldshandlingar som leder till att befolkningen måste fly och utstå svält osv.

Svält är ett av tidens tecken, det är resultatet av en allt större girighet och kärlekslöshet som breder ut sig.

Jesus:
 
9
Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart.” 
10Vidare sade han till dem: ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. 11Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Lukasev. 21:9-11

  11Genom de redbaras välsignelse blir en stad upphöjd, genom de ogudaktigas mun rivs den ner. Ordspråksboken 11:11

  2Ett land i uppror får många herrar, men genom en klok och förståndig man skapas varaktig ordning. Ordspråksboken 28:2

  34Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära. Ordspråksboken 14:34

  2När de rättfärdiga blir fler gläder sig folket, när den ogudaktige härskar suckar folket. Ordspråksboken 29:2

  12När de rättfärdiga triumferar är härligheten stor, när de ogudaktiga kommer till makten, får man leta efter människor. Ordspråksboken 28:12

  28När de ogudaktiga tar makten gömmer sig folk, när de förgås blir de rättfärdiga många. Ordspråksboken 28:28

  5Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. 
6
Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. 
7
Herren sade: ”Människorna som jag har skapat skall jag utrota från jordens yta, ja, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem.” 
8
Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. 
1 Moseboken 6:5-8

Läs vidare om syndafloden från 1 Moseboken 6:9.

Jag blev faktiskt förbannad när jag läste vad du skrivit om häxor....

Upp igen            <Föregående fråga

<Tillbaka till alla frågorna 

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0