Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

Jag vill veta allt om Jesu liv och barndom….

Hej! Jag håller på med ett skolarbete och skulle vilja veta allt om Jesu liv och barndom. 
Tack på förhand...!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 
Joh. 3:16

 

 

Guds Son
Jesus Kristus är Guds Son. 
Han är på samma gång Gud och människa. 
Berättelsen om Jesu liv och verksamhet finns främst i evangelierna.*
*Evangelium kommer från det grekiska ordet "euanggelion" och betyder glädjebudskap.


Jesu födelse

Jesu födelse var en unik händelse. En ängel meddelade Jesu mor Maria att hon skulle bli havande genom den helige Ande, utan någon mans inblandning. 

Barnet skulle därför kallas Guds Son.
Ängeln sa att Jesus skall härska som Konung för evigt och att hans rike aldrig skall få något slut.

När Josef, som var Marias blivande man, upptäckte att Maria var havande innan de kommit tillsammans, visade sig en ängel för honom i en dröm. Ängeln sa att barnet i Maria hade blivit till genom den helige Ande. Ängeln sa åt Josef att de skulle ge barnet namnet Jesus som betyder Frälsare, det vill säga räddare.

Maria och Josef var gudfruktiga judar bosatta i Nasaret. Eftersom Josef var av kung Davids släkt färdades de till Betlehem för att låta skattskriva sig. När de befann sig där var tiden inne då Maria skulle föda.

Jesus föddes i Betlehem som det var förutsagt om honom i Gamla testamentet (Mika 5:2).


Kung Herodes försöker mörda Jesus
Jesus föddes under kung Herodes tid ca 7- 4 år f. Kr. när Israel var ockuperat av romarna. När Kung Herodes fick höra att judarnas konung fötts, var han rädd att Jesus skulle bli en rival och försökte döda honom.

Men Josef blev varnad av en ängel och flydde med Maria och Jesusbarnet till Egypten. När kung Herodes dött återvände de till Nasaret där Josef arbetade som snickare. Där växte Jesus upp med sin familj.


Jesu uppväxt
Det står inte så mycket om Jesu uppväxt i Bibeln. I Lukas evangelium kapitel två finns berättelsen om när Jesus som tolvåring följde sina föräldrar till Jerusalem. När föräldrarna vände hemåt stannade Jesus kvar i Jerusalem och kom bort från ressällskapet. 

Föräldrarna fann honom i templet när de letade efter honom. Där satt han mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Alla som hörde Jesus häpnade över hans förståndiga svar. 
Det är tydligt att Jesus hade en unik ställning till Fadern och att han hade insikt i Guds Ord redan då.
Vi förstår av denna berättelse att Jesus upplevde sin kallelse tidigt och att han inte var som andra barn. 

Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han var alltid lydig mot dem. Luk. 2:51  

Jesus tycks ha vuxit upp som ett vanligt barn och behandlades förmodligen på samma sätt av Maria och Josef som hans bröder och systrar, samtidigt som han
"växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor" (Luk.2:52).


Jesu dop och frestelser
I 30-års-åldern inledde Jesus sin offentliga verksamhet som varade i cirka tre år. 

Jesus kom från Nasaret till Johannes Döparen vid Jordan och Jesus begärde att få bli döpt av honom. När Jesus hade blivit döpt och steg upp ur vattnet, sänkte sig Guds Ande ner som en duva och kom över honom. Och en röst från himlen sade:
"Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje." Matt. 3:1

Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av den helige Ande omkring i öknen.

Där frestades han av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting. Jesus stod emot alla frestelser och när djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.
Uppfylld av den helige Andes kraft vände Jesus tillbaka till Galiléen.

Jesus blev frestad på samma sätt som vi, men utan synd. Han föll inte en enda gång föll för frestelserna. 

Han kom som en ödmjuk och lydig tjänare som i kärlek frivilligt skulle ge sitt liv i döden och på så sätt vinna en evig seger åt oss över synd och död. 
Läs mer:
»Vilka frestelser utsattes Jesus för?


Jesus gick omkring i alla städer och byar
Jesus lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum nära Galileiska sjön (Genesarets sjö) i norra Israel.

I Galiléen började han predika, bota sjuka och göra olika tecken och under och kraftgärningar. Han sa: "Guds rike är nära! Omvänd er och tro evangelium!" Ryktet om Jesus spred sig överallt i hela Galiléen.

Jesus hade kommit för att frälsa syndare. Han visade kärlek och medlidande med människor i nöd. Sjuka och sargade människor kom till honom och han förbarmade sig över dem. Han förlät synder, botade sjuka och avlyfte bördor. Han uppväckte döda och visade sin gudomliga makt över naturen.

Jesus: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte kommer på fall för min skull. Lukas 7:22,23

Jesus utsåg 12 till att vara hans närmaste lärjungar som alltid var hos honom och lärde av honom. Efter sin uppståndelse gav han sina lärjungar befallning att gå ut i hela världen och predika evangelium.

Där Jesus vandrade omkring följde stora skaror honom. När Jesus hade botat en spetälsk som ivrigt började berätta om det för andra blev saken känd vida omkring och kunde Jesus inte längre öppet gå in i någon stad utan måste vistas ute i ödemarken. Där kom det till honom folkskaror från alla håll.


Den utlovade Messias
När Jesus predikade förklarade han Skrifterna och det blev uppenbart att det var om honom själv han talade. Det finns en mängd förutsägelser om den kommande Messias i Gamla testamentet.
Jesus är den store frälsarkungen och befriaren som skulle bära våra synder och sjukdomar. 

Han skulle föra människor från mörker till ljus, från fångenskap till frihet genom att lida och dö i vårt ställe. Han skulle utplåna synden, uppstå från de döda och öppna vägen till Gud för oss.

Jesus är den nya levande vägen till Gud. Genom honom uppfylldes Guds ursprungliga löfte till Abraham: Välsignelsen till alla folk på jorden. Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta. Jesus är hela världens Frälsare.

Jesus: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6


Motståndet mot Jesus
Jesus fick många motståndare bland de religiösa ledarna och motståndet och avundsjukan ökade när Jesus hade uppväckt Lasarus från de döda. Många judar som då såg vad Jesus gjorde lämnade de religiösa ledarna och trodde på Jesus i stället. De religiösa ledarna överlade därför om att gripa Jesus med list och döda honom.


Jesus i Jerusalem under påskhögtiden
När judarnas påsk närmade sig vandrade han till Jerusalem med sina lärjungar som han brukade.

Jesus visste hela tiden vad som väntade honom och han förklarade för lärjungarna att han skulle lida mycket genom de religiösa ledarna och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Han sa åt lärjungarna att sedan skulle omvändelse och syndernas förlåtelse predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.


Judas förrädaren
En av de tolv lärjungarna, Judas Iskariot, gick till översteprästerna och befälhavarna för tempelvakten för att diskutera hur man utan att väcka uppmärksamhet skulle kunna arrestera Jesus. De blev mycket förtjusta och erbjöd Judas en summa pengar. Han accepterade deras anbud, och från det ögonblicket väntade han på ett tillfälle att i hemlighet förråda Jesus.

Jesus blev förrådd, gripen, fängslad. Han blev bespottad och pryglad. De religiösa ledarna fick honom dömd till döden och utlämnade honom till att korsfästas av den romerska landshövdingen Pontius Pilatus.

Jesus gav sitt liv av fri vilja. Jesus hade kunnat kalla på tusentals änglar till sin hjälp, men det ingick i Guds frälsningsplan att han skulle gå i döden för vår skull. 

Jesus gav det största tänkbara bevis för Guds kärlek när han dog på Golgata kors för oss. Tack vare hans död och uppståndelse kan vi alla få uppleva syndernas förlåtelse och nytt liv i gemenskap med Gud både i detta livet och i det tillkommande.

Det viktigaste som finns att berätta om Jesus hänger samman med hans död och uppståndelse.
»
Läs om Jesu sista vecka före korsfästelsen, hans död, uppståndelse och himmelsfärd


Jesu återkomst
Bibeln talar om för oss vad som ska ske i framtiden. Jesus ska komma på molnen i sällskap med änglarna i gudomlig makt och härlighet som Konungarnas Konung och Herrarnas Herre. Han ska hämta dem som tror på honom och döma levande och döda. 

Han skall göra slut på ondska, lidande och död och skall upprätta sitt eviga rike där Gud kommer att bli allt i alla. Han skall för alltid göra döden om intet. Gud själv skall torka bort tårarna från alla ansikten och Jesus ska vara vårt eviga ljus. 


Läs mer:
»Kommer alla till himlen? Liv efter döden? Vad händer i så fall? m.fl. frågor

Jesus: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.
Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ.
Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Matt. 11:28-30

 

JESU UNDER
Botande av fysiska och psykiska sjukdomar:

Jesus botade spetälska Matt. 8:2,3 Mark. 1:40-42, Luk.5:12,13

Officerens tjänare Matt. 8:5-13, Luk. 7:1-10

Petrus svärmor Matt. 8:14,15, Mark. 1:30,31, Luk. 4:38,39

Två gadarener Matt. 8:28-34, Mark. 5:1-15, Luk. 8:27-35

Den lame mannen Matt. 9:2-7, Mark. 2:3-12, Luk. 5:18-25

Kvinnan med blödningar Matt. 9:20-22, Mark. 5:25-29, Luk. 8:43-38

Två blinda män Matt. 9:27-31

Den dövstumme som var besatt Matt. 9:32,33

Mannen med den förtvinade handen Matt. 12:10-13, Mark. 3:1-5, Luk. 6:6-10

Man, blind, dövstum och besatt Matt. 12:22

Den kanaaneiska kvinnans dotter Matt 15:21-26, Mark 7:24-30

Pojke med epilepsi Matt.17:14 Mark 9:17-29 Luk. 9:38-43

Bartimeus och en annan blind Matt. 20:29-34 Mark. 10:46-52, Luk. 18:35-43

Döv och stum man Mark. 7:31-37

Besatt man i synagogan Mark 1:23-26, Luk. 4:33-35

Blind man i Betsaida Mark. 8:22-26

Krokryggig kvinna Luk. 13:11-13

Man med vatten i kroppen Luk. 14:1-4

Tio spetälska Luk. 17:11-19

Malkus öra Luk. 22:50-51

En kunglig tjänares son i Kapernaum Joh. 4:46-54

Sjuk man vid Betesda Joh. 5:1-9

Den blindfödde mannen Joh. 9


Makt över naturens krafter:

Stillar stormen Matt. 8:23-27, Mark. 4:37-41, Luk. 8:22-25

Går på vattnet Matt. 14:25, Mark. 6:48-51, Joh. 6:19-21

Mättar fem tusen män Matt. 14:15-21, Mark. 6:35-44, Luk. 9:12-17, Joh. 6:5-13

Myntet i fiskens mun Matt. 17:27

Fikonträd som vissnar Matt. 21:18-22 Mark. 11:12-14, 20-26

Fiskafänget Luk. 5:1-11

Vatten förvandlas till vin Joh. 2:1-11

Ett annat fiskafänge Joh .21:1-11


Uppväcker döda till liv:

Jairus dotter Matt. 9:18-19, Mark. 5:22-24, 38-42, Luk. 8:41-41, 49-56

Änkans son i Nain Mark. 7:11-15

Lasarus Joh. 11:1-44


Läs mer om Jesu liv i tidigare besvarade frågor:

»Jag undrar vem Jesus är. Han är Guds Son det vet jag. Men vem är han som person?

»Vilken släkt tillhörde Jesus?

»Är Jesus Guds Son? Kan man lita på evangelierna?

»Vad ville Jesus egentligen? Vissa personer kritiserade Jesus….varför?

»Kan vi veta något om Jesu uppväxt?

»VIA DOLOROSA

»Dog Jesus på ett kors eller en träpåle?

»Jesu sista ord Eli, Eli, lama sabachtani, vilket språk är det?

»Vad menade Jesus och hur tillämpar man det i vår tid?

»Varför for inte Jesus till himlen direkt när han dog?

»Vad är försoningsläran?

»Vad är det viktigaste enligt kristendomen?

»Vilka var bergspredikans "lagar" som Jesus upprättade?

»Vilken betydelse har Jesu uppståndelse från de döda?

»När kommer Jesus tillbaka? 
Kan man komma till himlen efter att Jesus har hämtat hem oss? 

»Vem ska jag rikta mina böner till?
For Jesus till himlen i sin mänskliga kropp?

»När ska man använda "I Jesu namn, Amen"....?

»Sedan när har man fastställt treenigheten? Varför tror du Gud gjort det så svårbegripligt...?

»JESUS SOM LEDARE - Hur var Jesu ledarstil?

»Varför tror så många på Jesus, fast det hände för mer än 2000 år sedan?

»Hur ska Jesu liknelser tolkas? Den förlorade sonen, såningsmannen m.fl. liknelser


Lyssna till 22-minuters-predikan:
»Vem är Jesus?

Jag har fått två olika svar om vad liknelsen om den barmhärtige samariten betyder – vilket är rätt?

Upp igen           <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0