Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vilka var bergspredikans "lagar" som Jesus upprättade?

Hej...skulle vilja veta bergspredikans "lagar" såsom det sägs att Jesus upprättade dem.
Berätta för mig om detta, hjälper min dotter i ett projekt om ovanstående.

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


StartsidanJesus predikade kärlekens lag och skärpte lagens bud när han förklarade att om man vill följa honom räcker inte yttre gärningar utan Gud ser till hjärtat, det handlar om att lyda Gud. Man kan följa yttre gärningar och ändå brista i kärlek.

Jesus talade om att uträtta det goda i kärlek, det är sinnelaget som räknas. När vi tar emot Jesus som vår personlige Frälsare får vi ett nytt sinnelag. Vi får del av Guds Ande och kan leva efter kärlekens lag. Kärleken gör inget ont mot nästan. Genom tron kan vi uppfylla lagens krav som är kärlek till Gud och kärlek till nästan.
I något stycke brister vi alla. Då får vi be Herren och varandra om förlåtelse.

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 
1 Johannesbrevet 1:9

I Jesu bergspredikan i Matteus evangelium kap. 5-7 sammanfattar Jesus lagen så här: 
Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Matteus 7:12

Detta brukar kallas den gyllene regeln.


I Matteusev. 22:35-40 får Jesus frågan om vilket som är det största budet i lagen och det Jesus svarade brukar kallas det dubbla kärleksbudet:
En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade:
"Mästare, vilket är det största budet i lagen?"
Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
Detta är det största och främsta budet.
Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.
På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.


I Romarbrevet 13:8-10 finns samma budskap om lagen:
Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Jag har svarat på en del frågor om bergspredikan tidigare, kolla länken: »Vad är bergspredikan?

Mvh Veli Sergei.

Varifrån kommer uttrycket "sjunde himlen"?

Upp igen
       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0