Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


När ska man använda: 
" I Jesu namn, amen!"?


Hej, jag heter Sandra.
Jag undrar bara när ska man använda "I Jesu namn, Amen" och när man ska använda bara "Amen"? Ha de bäst.


Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


Om namnet Jesus står det:

Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Apg 4:12

Ingen kommer till Fadern utom genom Jesus. Han är Guds Son. Underbara löften är förknippade med att be i Jesu namn.

Jesus sa: Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matteus 18:20

Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Kolosserbrevet 3:17

Vi skall alltid be i Jesu namn och vi får be direkt till Jesus som är vår Frälsare och Herre. Den som kommer till Gud måste tro att han är till och att han belönar dem som söker honom. Vi är försonade med Gud, renade i Kristi blod. Att be i Jesu namn är att be enligt Guds vilja i tro och förtröstan.

Man måste inte nödvändigtvis säga orden "i Jesu namn" för att be i Jesu namn.

Det handlar om att i tro närma sig Herren i bönen och låta Anden leda vår bön. Vi vet inte alltid hur vi bör be men får lita till att Herren bistår oss med orden, tron och kraften genom sin Ande. När vi lägger till ordet "amen", menar vi "ske så". Att man avslutar bönen med "amen" är vanligt, inte minst för att informera andra bedjare om att man avslutat bönen. Läs mer: Vad betyder "amen"?

Det är makt och kraft i Jesu namn, det finns frälsning, helande, befrielse i Jesusnamnet. Det är i Jesu namn troende utför kraftgärningar och driver ut onda andar. När man ber för någon som vill ha förbön med handpåläggning så nämner man "i Jesu namn". 

 

Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 1 Korinthierbrevet 15:57

Jesus: Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Johannes 14:13,14

Jesus: Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Johannes 16:24

Jesus:  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Johannes 15:16

Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. Filipperbrevet 2:9-11

Läs mer om bönen:»Hur skall en bön se ut?

Fråga om dop i vatten och dop i helig Ande

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0