Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Hur ska en bön se ut?

Hejsan! Jag undrar hur en bön ser ut inom kristendomen. 
I tex. islam ska man ju tvätta sig innan bön och man måste be på speciella tillfällen. Förekommer något liknande inom kristendomen?
  MVH Lina

Bibeln talar om att låta sig tvättas ren från sina synder genom Jesu blod. När vi ber skall vi bekänna våra synder och vi skall tala om precis hur vi har det. Då förlåter Herren oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jesu blod renar från all synd. (1 Joh. 1:7-9)

Gud ser till hjärtat. Herren är nära alla som åkallar honom uppriktigt.
Jesus sa att när vi ber, så skall vi förlåta om vi har något emot någon. Då skall också vår himmelske Fader förlåta oss våra överträdelser.

Herren vill besvara våra böner. Vi skall be i tro utan att tvivla. (Jak. 1:6) Vi skall be oavbrutet och vi skall alltid be i den helige Ande. (Ef. 6:18) När vi ser att någon har det svårt skall vi be. Vi skall be för alla människor eftersom Gud vill att alla människor skall bli frälsta. (1 Tim. 2:1-4)

Vi skall stänga vår kammares dörr och be i vår ensamhet. (Matt. 6:6) 
Vi skall också samlas för gemensam bön. Jesus har sagt att när två eller tre samlas i hans namn, där är han mitt ibland oss.
Vi kan ha förbönsgudstjänster i kyrkan och vi kan samlas och be i hemmen. Vi kan be med handpåläggning. När vi ber för sjuka kan vi i smörja dem med olja enligt Jakobsbrevet 5:13. Jesus undervisade också om bön och fasta. 

Jesus gav oss ett exempel på hur vår inställning till Gud och medmänniskor skall vara och hur vi därför skall be:

Så skall ni be: 
Fader vår, som är i himlen. 
Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike. 
Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. 
Ge oss i dag vårt bröd för dagen. 
Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. 
Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. 
Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. 
Men om ni inte förlåter människorna, skall inte
heller er Fader förlåta era överträdelser. Matteus 6:9-15 

»Mer om bönen Fader vår

»Kan alla troende lägga händerna på sjuka och de blir friska......m.m..? Frågor om andliga nådegåvor

»Varför ber kristna?

»Vad är kontemplativ bön?

»Hör Gud alla böner?

»Skulle vara tacksam för information om fastan...

Hur tolkar Bibeln mord och s.k. hedersmord? 
Kan man bryta destruktiva traditioner?

Upp igen       <Föregående fråga


<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0