Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

"HEDERSMORD" m.m.

Hejsan! Jag har en fråga om hur bibeln tolkar mord och så kallade hedersmord? Är det rätt att mörda för att försvara familj/släkt på ett sådant sätt? Tolkas det olika i andra länder? Jag hade även uppskattat Din personliga åsikt i ämnet.      Tack på förhand ///Helena
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bibeln fördömer mord
Livet är heligt och ingen har rätt att ta det. Bibeln fördömer mord. Ingen mördare har evigt liv i sig.

Du skall inte mörda. 2 Moseboken 20:13

Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. 1 Johannesbrevet 3:14-16

Mord kommer av hat, maktbegär och andligt mörker.
Gud är kärlek och för att bli kvar i Gud måste vi bli kvar i kärleken till varandra. Gud är ljus och inget mörker finns i honom.

Kristen tro bygger på vad Jesus lärde. Inom kristendomen är det oacceptabelt att diskriminera kvinnor. Gud är inte partisk, har inte anseende till personen och Jesus gjorde inte skillnad på människor.

Jesus bröt mot sin samtids sociala regler och raserade barriärer då han talade med och umgicks med alla slags människor oberoende av kön, folkslag, yrke, ställning i samhället, religion, politisk bakgrund, osv.

Han talade med de föraktade tullindrivarna, med prostituerade, med politiska agitatorer osv. Ingenting fick hindra honom från att hjälpa människor och möta deras behov.

Jesus bröt mot sin tids traditioner då han lät kvinnor följa med på hans vandringar, jämte lärjungarna, likaså chockerade Jesus sin omgivning i sitt sätt att bemöta olika kvinnor, t.ex. när han tilltalade en samaritisk kvinna vid en brunn och bad henne om vatten. Judarna umgicks inte med samariterna och kvinnan hade inte ett speciellt bra rykte.

Bibeln lär att alla människor är lika mycket värda och att vi skall värna om de svaga och utsatta.

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Galaterbrevet 3:28


Människor blandar ihop tradition och religion
Det är tyvärr vanligt att människor sammanblandar tradition och religion.
Många tror att deras traditioner har med religionen att göra även när det inte är så.

Ibland kan traditionen ha formats delvis av religionen.

I Sverige förekommer en del seder och bruk som många tror har med kristendomen att göra men som endast är människors påhitt. Feltolkningar av Bibeln är mycket vanliga.

Och sådant som tidigare hade ett religiöst innehåll finns kvar som en tradition, en ceremoni utan någon tanke på Gud eller något allvar bakom.

Religion missbrukas och kan användas i vilket syfte som helst. Brist på kunskap och kärlek till sanningen gör att människor låter sig vilseledas och följer människobud i stället för att tro på den levande Guden. Bibeln kan manipuleras och bli redskap i förtryckares och våldsverkares händer.


Männen förlorar allt vad heder och anständighet heter
Min åsikt är att vi måste skapa en kraftig opinion mot all slags förföljelse som har att göra med att männen söker bevara eller köpa tillbaka sin s.k. "heder". 

De som begår dessa ohyggliga mord, s.k. "hedersmord" - ibland planerade långt i förväg av flera släktingar – förlorar allt vad heder och anständighet heter. Förbrytare måste straffas oavsett främmande kulturer och läror.

Samhället måste ställa mer krav och se till att både barn och föräldrar deltar i aktiviteter och kommer i nära kontakt med det svenska samhället och de värderingar som råder här. 

Männen skall kunna känna att de själva får ett bättre liv när de lär sig att inte betrakta kvinnor som ägodelar utan som människor med lika värde och samma rättigheter som män.


Inga förmildrande omständigheter
Våra lagar här måste vara tydliga och människor måste behandlas lika av lagen oavsett den etniska bakgrunden. Kultur och etnisk bakgrund får absolut inte räknas som förmildrande omständigheter. Mord är mord.

Samhället måste ge människor som flyttar hit från andra länder upplysning och information om de svenska lagarna. Förklara att samhället starkt fördömer att föräldrar eller släktingar med hjälp av olaga frihetsberövande, misshandel eller mord försöker påtvinga sina barn sin vilja och sina värderingar. 
Många kanske inte ens känner till att den svenska lagen förbjuder aga av barn.

Inte heller accepterar vi könsstympning eller tvångsgifte.

Barn och ungdomar blir inte mer skötsamma och bättre människor av att ha olika hot hängande över sig. Sådant skapar bara ångest och otrygghet.

Män och unga pojkar som kommer till Sverige från kulturer där männen vill stärka sin identitet genom att förtrycka, förfölja och t.o.m. mörda kvinnor måste alltså komma in i samhället och delta i aktiviteter, få utbildning och upplysning, lära sig respektera demokrati, mänskliga rättigheter, individers rätt till ett eget liv, åsiktsfrihet, religionsfrihet och sluta med sitt laglösa beteende.

Om vi gör orättfärdigheten rättfärdig var hamnar vi då? Det finns ingen ursäkt för sådana handlingar som mord.

Sverige måste även utomlands agera mot "hedersmord" och söka påverka.

Det finns fortfarande länder där samhället, dess uttolkare av religionen och det politiska systemet uppmuntrar till kvinnoförtryck och där domstolar dömer "hedersmord" mildare än andra mord.


Föräldrar behöver hjälp och stöd i hanteringen problem
Föräldrarna måste vara införstådda med att deras barn som växer upp i Sverige kan komma att välja ett mer västerländskt sätt att leva.

Jag kan förstå föräldrars oro och känsla av maktlöshet och frustration när deras ungdomar dras in i ett lössläppt liv med många sexualpartners och att de vill skydda sina barn från detta. 

Föräldrarna behöver få stöd och hjälp i hur de skall hantera sådana här problem så att de inte tar till misshandel och hot. För att bryta destruktiva familjetraditioner behövs information, integration, samtal, gemenskap med svenskar m.m.

Vilka är de gemensamma tankarna i judendomen, kristendomen och islam?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0