Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

JUDENDOM, KRISTENDOM OCH ISLAM

Vilka är de gemensamma tankarna i judendomen, kristendomen och islam?

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Undrens Gud

Kristen tro är inte en laglära eller gärningslära, utan det handlar om syndaförlåtelse och ett nytt liv som man får genom tron på Guds Son.

I pånyttfödelsen får vi gemenskap med Kristus. Evigt liv. Jesus ger oss en frid som övergår allt förstånd.
Herren bekräftar sitt ord med under och tecken. Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet. 

Han gör under idag precis som han gjorde när han vandrade på jorden: Blinda ser, döva hör och lama går.

Om man inte erkänner Jesus som Guds Son så har man uteslutit det som hela den kristna tron bygger på. I islam erkänner man inte Jesus som Guds Son inte heller att Jesus dog korsdöden och att han uppstod från de döda.

Man kommer bara till Gud genom Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern.

När man i sitt hjärta tror att Jesus är Guds Son och bekänner honom som sin Frälsare och Herre blir man frälst. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Löftet gäller alla människor och alla folk.

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Rom. 10:9


En enda Gud
Det finns många religioner där man tror att det finns flera olika gudar (polyteism). Judendom, kristendom och islam har det gemensamt att man lär ut att Gud har skapat världen och att denne Skapare är den ende Guden som finns (monoteism). Man tror vidare att Gud är fullkomlig och att han uppenbarar sin vilja för människor.


Abraham
Judendomen, islam och kristendomen uppstod i Mellanöstern och räknar sin härstamning från förbundet mellan Gud och Abraham.

Judendomen har rötter från 1800 -1400-talet före Kristus.

Den första kristna församlingen tillkom på pingstdagen då pingstsundret inträffade 50 dagar efter Jesu uppståndelse år 30 e. Kr. När man på det församlingsmöte i Jerusalem som vi kan läsa om i Apostlagärningarna kap. 15 beslutade att de som kommit till tro inte skulle behöva omskära sig gick kristendomen sin egen väg bort från judendomen.

Islam uppstod på 600-talet e.Kr. och grundades av Muhammed.

Bland alla folk utvalde Gud från början Israel till att bli hans egendomsfolk. Abraham är judarnas stamfar. På Guds kallelse begav sig Abraham som levde i staden Ur i Kaldeen till Kanaans land som Gud hade lovat åt Abraham och hans efterkommande. 

Gud sa att löftet gällde genom Abrahams son Isak. Judarna härstammar från Abrahams son Isak.

Gud lovade också Abraham att han skulle bli en fader till många folkslag. Alla folkslag på jorden skulle bli välsignade genom Abraham.

I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

De kristna kallar Abraham ”trons fader” därför att det var genom sin tro han skulle få det Gud utlovat.

Abraham är en fader för alla folkslag genom tron och när vi tror på Jesus Kristus – oavsett vilket folkslag vi tillhör - så är vi avkomlingar till Abraham och
arvtagare enligt löftet!

Enbart det faktum att de härstammar från Abraham gör dem inte till Abrahams verkliga barn. För Skrifterna säger att löftet gäller bara för Abrahams son Isak och Isaks barn, även om Abraham också hade andra barn. Detta betyder att inte alla Abrahams barn är Guds barn, utan bara de som tror på det löfte om frälsning som Gud gav till Abraham. Rom. 9:7,8 Levande Bibeln

De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen.
Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel,
7och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Ty ett löftesord var detta: Vid denna tid skall jag komma tillbaka, och då skall Sara ha en son. Rom. 9:4-9 Folkbibeln

På 600-talet e. Kr. kom araben Muhammed i kontakt med judendom och kristendom och intresserade sig för dessa läror. Muhammed menade att araberna hade tillgång till Abrahams tro på grund av härstamning från Abrahams son Ismael (som han fick med tjänstekvinnan Hagar). Muhammeds läror vilar i mycket på judiska och kristna förebilder.


Skrifter
Judarnas heliga skrift är Gamla Testamentet.
De kristnas heliga skrift är både Gamla Testamentet och Nya Testamentet.
Muhammeds visioner och drömmar skrevs ned efter hans död i Koranen.

Gamla Testamentets gestalter finns i judendomens, kristendomens och islams lära.

I Koranen finns också gestalter från Nya Testamentet, t.ex. Jesus som muslimer anser vara profet.


Jesus är Guds Son
Jesus är mer än en profet. Jesus är den i den hebreiska Bibeln utlovade Messias – det vill säga Frälsarkungen.
Han är Guds Son som kom för att vittna om sanningen. 
Var och en som är av sanningen lyssnar till hans röst. (Joh. 18:37)

I Nya Testamentet omvittnas Jesus som Messias 280 gånger.

Man kan inte stycka upp Guds ord. Det räcker inte att tro på olika delar av Bibeln eller på olika  bibliska profeter. För att få en levande tro och gemenskap med Gud så måste man ta emot Jesus Kristus som Frälsare och då tror man att han är Guds Son och att han dog för våra synder och uppstod igen, allt för vår rättfärdiggörelses skull. 

Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna, evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. 
Rom. 1:1-5

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna. 1 Kor. 15:1-4

Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.  Fil. 2:9-1

Hur ser en kristen på relationen mellan Nya och Gamla Testamentet? 
Varför är kristendomen svår att tänka sig utan uppståndelsen?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0