Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 
 

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)


En muslims frågor om Jesus, treenigheten, Bibelns bud, bön och evangelierna

Hej. Jag har suttit och läst Era svar på frågor om varför kristendomen skulle vara den Rätta religionen. Jag är själv inte kristen. Jag är en muslim som tror på Jesus som en av Guds profeter. Jag har läst vissa delar ur Bibeln, eftersom jag tycker om att komparera religioner med min, och få bevisat att MIN religion verkligen är den rätta (jag ska inte predika eller något nu). 

Jag kan en hel del om kristendomen, men jag har ännu inte förstått varför man ber till Jesus och inte till Gud. Det är till Gud vi alla ska föras åter, det är Honom vi ska ställas inför på Domens Dag. Han är den Allsmäktige. 

Hur kan man få för sig att Jesus kan befria en från synder. Det är bara Gud som kan döma, och endast Han. Och det tror jag att även Jesus lärde ut!! Eller har jag fel??

Eller det här med treenigheten... Lärde inte Jesus ut att det bara finns EN Gud...?? Om jag kan matematik någorlunda bra så vet jag att 1+1+1=3 och inte 1 .. stort missförstånd enligt mig...

Och hur kommer det sig att kristna inte följer Bibelns bud.. vad jag har förstått ur det lilla jag har läst ur Bibeln, så får inte kristna äta svinkött, inte dricka alkohol.. de ska omskäras (kommer inte riktigt ihåg vilken dag, men jag tror det är 10 dagar efter födseln???)... och så ber man genom att "slänga sig ner med pannan inför Gud".. Abraham bad på det sättet...Moses bad på det viset...Noa likaså...och även Jesus.. 

Jag kommer nog aldrig förstå vissa handlingar, likaså kommer jag aldrig förstå hur de 4 evangelierna har olika syn, och skriver TOTALT olika om en och samma händelse.. Förklara det för mig.. skulle vara tacksam för svar. /ZS


Tack för ditt mail "ZS". Markus evangelium börjar så här:

Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. Markus 1:1

Johannes evangeliums näst sista kapitel slutar så här:

Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn. Johannes 20:30,31

Ängeln Gabriel som blev sänd till Jesu mor Maria talade om för henne att hon skulle bli havande genom helig Ande och föda Guds Son:

Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. Lukas 1:35

Gud själv talade från himlen flera gånger och sa att Jesus var Guds Son:

När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.
Och en röst från himlen sade: "Denne är
min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje." Matteus 3:16,17

Läs också Matteus 17:1-5 när Jesus är på förklaringsberget med lärjungarna.

När lärjungen Simon Petrus sa åt Jesus att han var Guds Son bekräftade Jesus det:

Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: "Vem säger folket att Människosonen är?"
De svarade: "Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna."
Han sade till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?"
Simon Petrus svarade: "Du är Messias,
den levande Gudens Son."
Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Matteus 16:13-17

Jesus sa:
"Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?"
Hon
(Marta) svarade: "Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen." Johannes 11:25-27

När Jesus blev förhörd inför Stora Rådet bekräftade han att han var Guds Son när översteprästen frågade ut honom. Läs Matteus 26:63-64

Att Jesus är Guds Son är ett genomgående tema i hela Nya testamentet, det här är bara ett axplock bibelord.

På domens dag är det Jesus som skall döma människorna: 

Jesus sa:Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. Johannes 5:21-23

Jesus sa: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. Johannes 5:25-26

Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. 2 Korinthierbrevet 5:10

Jesus jämställer sig med Fadern och den helige Ande:
Jesus sa:

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Matteus 28:19

När vi tror att Jesus är Guds Son äger vi evigt liv.

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Johannes 3:16,17

Jesus sa: Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. Johannes 6:40

Läs mer om att Jesus är Guds Son och att Gud är treenig:
»
Sedan när har man fastställt treenigheten? Varför tror du Gud gjort det så svårbegripligt...?

»Hur kan ni säga att Jesus är Gud och att Gud är treenig?

Jesus bevisade med sitt liv på jorden, sin död och uppståndelse att han var Guds Son. Han tog straffet för vår synd på sig när han dog och uppstod för vår skull. Bara Jesus kan befria och lösa från synden.

Jesus sa: Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Sedan sade han till den lame: "Stig upp, ta din bädd och gå hem!" Matteus 9:6

Jesus var syndfri, därför kunde han bli ett fullkomligt rent offer för våra synder:

Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. 2 Korinthierbrevet 5:21

Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 2 Korinthierbrevet 5:19

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Kolosserbrevet 1:13-16

Jesus förklarade all mat för ren, se Markus 7:19

Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Kolosserbrevet 2:16,17

Allt som säljs i köttstånden kan ni äta utan att undersöka det för ert samvetes skull – jorden är Herrens med allt den rymmer. 1 Korinthierbrevet 10:25

Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. Romarbrevet 14:17

Läs mer: »Får man som troende äta griskött?

Det finns inget lagiskt förbud i Nya Testamentet där det står att det är förbjudet att smaka alkoholhaltiga drycker. Jesus drack vin och han förvandlade vatten till vin på en bröllopsfest. Men all slags berusning fördöms i Nya Testamentet, både berusning av alkohol och annat. (Det finns annat än alkohol som berusar: Ondska, maktbegär, avund, girighet, habegär, m.m.) 

Läs mer: »Hur skall vi i församlingarna förhålla oss till alkohol?

»Hur skall man tolka stycket i Ordspråksboken om att ge vin åt dem som har det svårt? 
Vad står det i Bibeln om tillverkandet av alkoholhaltiga drycker?


Det är genom Jesu nåd vi blir frälsta. Läs om Apostlamötet i Jerusalem år 48 e. Kr. i Apostlagärningarna kap 15 där slog man fast att eftersom Gud inte hade gjort någon skillnad på de omskurna judarna och de oomskurna hedningarna som kommit till tro på Jesus, behövde man inte längre följa den gamla judiska omskärelseseden.
Omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen, utan det handlar i stället om en sinnesändring som sker genom den helige Ande.

Paulus: Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Filipperbrevet 3:3

Ty det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är en ny skapelse. Galaterbrevet 6:15

Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Galaterbrevet 5:6

Läs också Romarbrevet 2:28,29 om omskärelse.

I speciella situationer vill man kanske falla ned inför Gud som Abraham gjorde för att visa sin vördnad när Gud uppenbarade sig för honom och talade till honom (1 Mos 17.) Jesus föll ned på sitt ansikte och bad när han var i stor vånda i Getsemane trädgård då han visste han samma kväll skulle gripas och utlämnas till att korsfästas. Man kan be i vilken ställning som helst, man kan sitta, man kan knäfalla, man kan stå eller gå omkring eller be när man ligger ner. Det är sinnelaget som är det viktiga. Gud ser till hjärtat.

Läs mer: »Hur skall en bön se ut?

Så till din sista fråga om varför Bibelns evangelier är olika. De har olika författare så det är naturligt att de fokuserar på olika saker och att var och en skriver på sitt sätt. Men en del händelser och berättelser finns berättade i flera evangelier, ibland två, tre och ibland finns samma berättelse i samtliga evangelier.

Om alla berättelserna i evangelierna stämde överens exakt in i minsta detalj hade det varit mycket märkligt. Man har haft olika vittnen som berättat just det de tyckt varit viktigast. När man förhör vittnen till olika viktiga händelser så kan dessa ge väldigt olika redogörelser om vad som hänt, t.ex. så är detta vanligt vid rättegångar. Det behöver inte betyda att vittnenas uppgifter inte stämmer utan kan bero på att olika personer lägger märke till olika saker.

Läs mer: 
»
Kan man lita på Bibelns uppgifter? Är Jesus Guds Son? 

»Hur skiljer Matteus och Lukas sig från varandra?

»Vem skrev Nya testamentet? Hur många år utspelas i det?

Lyssna till 22-minuters-predikan:
»Vem är Jesus?

När ska man använda "I Jesu namn, Amen"....?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0