Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Kan man lita på Bibelns uppgifter? Är Jesus Guds Son? 

Jag har en fråga till Er angående tron på att Jesus var Guds son, det finns en hel del som är svårt för mig att förstå - typ det som står skrivet om Jesus är ju daterat cirka 60-70 år efter hans död, är det inte möjligt som muslimerna säger att Jesu roll har blivit förvanskad?


Hej mitt namn är Jean och jag har lite frågor till er. Jag befinner mig just nu i ett religiöst sökande, jag har tidigare varit muslim, men har tappat tron och vet inte längre vad jag tror på och jag börjar bli intresserad av hur ni ser på vissa saker, t ex kan ni förklara treenigheten och även om hur ni ser på Koranen och vem som har skrivit den. Det finns också en sak som jag undrar om och det är om det egentligen är trovärdigt att tro att Jesus var Guds Son eftersom det gick så lång tid efter hans död som man skrev ner något om honom?

Vänliga hälsningar Jean.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evangelierna som berättar om Jesu liv och lära, hans död och uppståndelse, har en mycket hög trovärdighet.

I äldre kulturer fördes berättelser vidare på muntlig väg. De judiska rabbinerna var mycket noggranna när det gällde att föra vidare muntligt material riktigt och detta gällde även de kristna. Forskarna tvivlar inte på tillförlitligheten i den muntliga traderingen av Nya Testamentets dokument.

När man skrev ned olika händelser, spred information, kopierade och bevarade information så fungerade allt mycket annorlunda förr i tiden.
Den information vi har idag om olika händelser i antiken grundar sig på gamla handskrifter som det senare gjorts avskrifter av.

När det gäller andra antika dokument än Bibeln så finns det avskrifter om historiska händelser som gjorts nästan tusen år efter att händelserna ägt rum (t.ex. om olika krig m.m.) som är de enda manuskript som vi har att tillgå. Trots att det gått så lång tid mellan händelsen och de skrivna redogörelserna så betraktas de som noggranna och pålitliga av forskarna.

Evangelierna sammanställdes cirka 30 år efter Jesu död vilket är en kort tid i jämförelse med vad jag ovan nämnt. Det finns handskrifter med delar av Nya Testamentet som är skrivna mycket kortare tid efter att originalet blev till. Delar av evangelierna kan ha skrivits ned så tidigt som 10 år efter Jesu död.

När det gäller Bibeln så finns ett omfattande material av handskrifter från olika tider. Inga andra antika manuskript kan jämföra sig med Bibeln på detta område.

Nya Testamentet är sammansatt av tusentals handskrifter. Eftersom det finns många olika handskrifter av samma böcker i Bibeln kan man jämföra dem. Trots att det ibland har gått flera hundra år mellan de tidpunkter handskrifterna gjorts så är de förvånansvärt lika.

Bibeln har visat sig vara fullt tillförlitlig. Ständigt kommer det också en massa arkeologiska fynd som bekräftar det som står i Bibeln.

Vi tror att hela Bibeln är inspirerad av Gud och att Gud har bevarat sitt ord genom historien:

Hela Skriften är utandad av Gud……. 2 Tim. 3:16

Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. 2 Pet. 1:20,21

Jesus var beklädd med Guds kraft och bevisade på många sätt att han var Guds Son när han vandrade på jorden.

….evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Rom. 1:3,4

Allt som var förutsagt om Jesus i Gamla Testamentet gick i uppfyllelse.

Han blev dödad men uppstod igen på tredje dagen precis som han själv förutsagt. Han gav dem många bevis på att han levde då han lät sig ses i fyrtio dagar efter sin uppståndelse. Han visade sig för över femhundra bröder på en gång.

Den helige Ande blev efter Jesu himmelsfärd utgjuten precis som han lovade. Genom den helige Ande som är utgjuten idag över hela jorden är Jesus närvarande hos oss. Den helige Ande förhärligar Jesus och pekar på honom.

Jesus gör samma gärningar nu som när han vandrade på jorden. Han frälsar och döper i helig Ande, han botar sjuka och gör många under och tecken som svar på bön.

(Lyssna till ljudfiler: »JESUS GÖR UNDER: 67 vittnesbörd. Blinda ser, döva hör, lama går...)

De troendes största bevis för att Jesus lever idag bär de inom sig. När man ödmjukar sig och tar emot Jesus som Frälsare i sitt liv så får man Guds Ande som överbevisar om att Jesus lever och att vi är Guds barn. Den helige Ande kallas också sanningens ande. Anden kommer med vissheten.

Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Johannes 16:13

Vi behöver inte vandra i tvivel och ovisshet om att Jesus lever och att han är Guds Son. Herren ger oss en frid som övergår allt förstånd. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.

Sök Jesus av hela ditt hjärta och ta emot hans frid du också!

Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. 12Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. 13Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Romarbrevet 10:8-13

Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Apg 1:3

Läs mer: »Hur mycket information finns det om hur Bibeln skrevs?

»Vem skrev Nya testamentet? Hur många år utspelas i det?

Om Koranen och islam: »Vilka är de gemensamma tankarna i judendomen, kristendomen och islam?

Om treenigheten: »Hur kan ni säga att Jesus är Gud och att Gud är treenig?

»Vilka tre gestalter är Gud?
Vad menas med treenigheten?

»Fler frågor om treenigheten

Varför firar vi kristna påsken? Varför firar vi påsk olika datum?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0