Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


Vem skrev Nya testamentet? 
Hur många år utspelas i det?

Hejsan, vi är två tjejer som undrar vem som skrev Nya testamentet och hur många år som utspelar sig i det. Svara snarast, tack på förhand...

 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)27 skrifter
Nya testamentet består av 27 olika skrifter och har olika författare som alla blivit inspirerade av Gud genom den helige Ande under skrivandet.

De flesta författarna var ögonvittnen till det Jesus gjorde och lärde, eller hade varit i kontakt med ögonvittnen. En del var Jesu närmaste lärjungar.

Författarna
Matteus evangelium -anses vara författat av tulltjänstemannen Matteus som var en av de tolv apostlarna. Han hette Levi då Jesus kallade honom att bli lärjunge.

Markus evangelium – tros vara författat av Johannes Markus som följde med Paulus och Barnabas på första missionsresan. Markus evangelium är troligen det äldsta evangeliet.

Lukas evangelium – författat av en grekisk läkare som blivit kristen. Nära vän och medarbetare till Paulus. 
Läs mer om Lukas:
»Vem var Lukas?

Johannes evangelium – författat av aposteln Johannes, Sebedeus son.

Apostlagärningarna – Lukas, samma författare som till Lukasevangeliet.

Paulus har skrivit 13 brev, alltså nästan hälften av Nya testamentets skrifter: Romarbrevet, 1 Korintierbrevet, 2 Korintierbrevet, Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, 1 Thessalonikerbrevet, 2 Thessalonikerbrevet, 1 Timoteusbrevet, 2 Timoteusbrevet, Titusbrevet & brevet till Filemon. Breven skrevs till de olika församlingarna han hade varit med om att grunda.

Man kan inte med säkerhet säga vem som författat Hebreerbrevet.

Jakob som skrev Jakobsbrevet skrev: "Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare." Jakob var ett vanligt namn och flera med det namnet är nämnda i Nya testamentet. Jakobs brev tros vara författat av Jesu bror som kom till tro efter Jesu död och uppståndelse. Han blev en av de främsta ledarna i församlingen i Jerusalem.

1:a och 2:a Petrusbrevet har aposteln Petrus författat.

1:a, 2:a och 3:e Johannesbrevets författare skriver att han var ögonvittne till Jesu liv och tros vara författat av aposteln Johannes.

Judasbrevet tros vara författat av Judas, en av Jesu bröder.

Uppenbarelsebokens författare satt i fångenskap på ön Patmos för sin tros skull. Det är förmodligen aposteln Johannes som författat Uppenbarelseboken.


Antal år som utspelar sig i Nya testamentet och när det skrevs
De äldsta berättelserna som tas upp i Nya testamentet är de i evangelierna som handlar om Jesu födelse. Jesus föddes någon gång mellan år 7 och år 4 f. Kr. 

Huvuddelen i evangelierna utspelar sig under de tre år som Jesu verksamhet varade. Jesus korsfästes 33 år gammal.

I Apostlagärningarna fortsätter berättelsen om vad som hände de första kristna efter Jesu död och uppståndelse.

Paulus började förmodligen skriva breven i slutet på 40-talet e. Kr. Paulus levde fram till år 67 eller 68 då han led martyrdöden i Rom.

Den sista och yngsta texten i Nya testamentet tros vara Johannes uppenbarelsebok, författad omkring år 90-100.

Hela Nya testamentet behandlar således sådant som ägt rum under en tidsperiod på högst cirka 100 år.

Nya testamentet är skrivet under en kort tidsperiod, delar kan vara skrivna så tidigt som tio år efter Jesu död och uppståndelse i så fall har allt skrivits under en tidsperiod på omkring 50-60 år.

Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. 
2 Petrusbrevet 1:20,21

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 
2 Timotheosbrevet 3:16,17

Johannes fick vid ett tillfälle denna uppmaning av Gud: "Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna." Uppenbarelseboken 21:5

Hör Gud alla böner?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0