Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 


 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

Vem var Lukas?

Hej. Jag har ett skolarbete som går ut på att ta reda på så mycket om Lukas i Bibeln som möjligt, problemet är att jag inte hittar något om honom, jag skulle vilja veta vem han är, vilka hans föräldrar är, vad han gjorde, och om han uträttade något särskilt viktigt.Den barmhärtige samariten Luk. 10:23-30

 


Lukas evangelium och Apostlagärningarna
Lukas skrev Lukas evangelium och Apostlagärningarna. Lukas är den som mest utförligt berättar om Jesu liv. Han var noggrann när han skrev och ger exakta redogörelser för olika händelser. Det han skrev tillägnades någon som hette Teofilus och Lukas ville bekräfta att det Teofilus hört överensstämde med sanningen:

Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, för att du skall veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Lukas evangelium 1:3,4

Lukas läkaren
Lukas berättar inte mycket om sig själv. Han förklarar att Jesus inte bara är judarnas utan hela världens Frälsare. Lukas beskriver mer än de andra evangelieförfattarna hur Jesus hjälpte samhällets utstötta och människor i stor nöd: fattiga, sjuka, syndare. I Apostlagärningarna beskriver han hur Jesus efter sin himmelsfärd fortsatte sitt verk på jorden genom den helige Ande.

Lukas var inte jude. (Kol. 4:7-14) Lukas var en grekisk läkare som blivit kristen och han färdades med aposteln Paulus på hans missionsresor, då kristendomen spreds till hela Medelhavsområdet.

Paulus medarbetare och ögonvittne
Lukas var själv med överallt där han skriver "vi" i Apostlagärningarna kap.16-28. Han växlar mellan "vi gjorde det och det" och "de gjorde det och det" då han berättar om Paulus resor. Eftersom Lukas själv var ögonvittne till mycket av det han skriver om är det många förstahandsuppgifter vi får.

Lukas var också med vid Paulus fångenskap i Rom där Paulus slutligen dog som martyr. Förmodligen fick Lukas plåstra om Paulus mer än en gång under deras äventyrliga resor där Paulus blev piskad med spö och fick hugg och slag i överflöd (2 Kor. 11:23-33, 12:1-10)

Lukas berättar även om hur det gick till när Jesu mor Maria blev havande genom helig Ande. Det är möjligt att Lukas träffat Maria och fått redogörelsen direkt av henne. Lukas besökte församlingen i Jerusalem där Jesu apostlar var (Apg 21:17) och Maria bodde hos aposteln Johannes efter att Jesus blivit korsfäst. (Joh. 19:25-27) Maria var med i apostlarnas gemenskap, vi kan läsa hur hon var med i bönen tillsammans med dem och några andra kvinnor och även Jesu bröder, i den övre salen efter Jesu himmelsfärd. (Apg 1:12-14)

Paulus beskriver Lukas som en av hans medarbetare i Filemonbrevet 23,24 där Lukas hälsar till Filemon.

Paulus skriver åt Timoteus att vid ett tillfälle Lukas var den ende som var kvar hos honom:

Gör allt du kan för att snart komma till mig. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Tessalonika. Krescens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. Lukas är den ende som är hos mig. 
2 Timotheosbrevet 4:9-11.

Paulus kallar Lukas för "Vår älskade Lukas, läkaren" (Kol. 4:14).

Läs mer: »Vem skrev Nya testamentet? Hur många år utspelas i det?

Kristendomen är ofta beskriven som sinnelagsetik, vad menas med det?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0