Fråga Pastorn! Vad säger Bibeln? Om Gud, Jesus Kristus, hans liv och lära, kristen tro, frälsning, dop, bön, helande, nåd, synd, helgelse, andedop, nådegåvor, underverk, väckelse, olika församlingar, Guds rike, profetior, treenigheten, livet efter döden, himlen, änglar, m.m. Startsidan | Till alla frågorna | Sök på sajten |Skicka fråga 

Startsidan

Fråga Pastorn
(alla frågor & svar)

 

 

 

 

 

 

 

Hur skall man tolka stycket i Ordspråksboken om att ge vin åt dem som har det svårt? 
Vad står det i Bibeln om tillverkandet av alkoholhaltiga drycker?

Hejsan ! Håller på att skriva en argumenterande uppsats i skolan som ska handla om etik och moral.
Har läst det du/ni har skrivit tidigare om alkoholfrågor.

Men det som står i sjätte samlingen i Ordspråksboken under rubriken Ord till Lemuel:

"Ge vin åt dem som har det svårt, ge de bedrövade att dricka, så att de glömmer sin fattigdom och inte tänker på sitt elände mera." (Hämtat ur Bibel 2000 Ordspråksboken stycke 31:6 & 31:7) 

Hur ska man tolka det?

Vidare så är det ju ett känt faktum att det finns så kallade klosteröl. Öl som munkar och nunnor brygger för att finansiera både kloster och allmosor till fattiga och utslagna. Hur kan det vara motiverat att göra detta? De ska väl hjälpa och inte stjälpa? Det är för mig mycket förbryllande och högst omoraliskt. Hur ställer sig Bibeln till detta fenomen?

Jag vill absolut inte peka finger åt något håll utan väldigt gärna höra din/era åsikt. Tack på förhand. Anders HOrdspråksboken handlar mycket om människors vardag och skillnaden mellan vishet och dårskap. Bibelstället du nämner är en mors förmaning till sin son som är kung och hennes ord är inte Guds ord till människorna. Det står inte ens att modern är troende. Dessutom, kontentan av det modern säger är att alkohol grumlar omdömet. Man kan inte rycka loss bibelverser ur sitt sammanhang. Annars kan man få bibelverser att stödja vilka teorier som helst. 

Läs mer: »Vad är fundamentalistisk och allegorisk bibeltolkning?

Modern som förmanar kungen säger åt honom att det inte passar sig att en regent dricker vin eller frågar efter starka drycker. Hon menar möjligen att om den olycklige och fattige dricker vin finns en viss förståelse för det, eller att det är en förklaring till vindrickandet. Kanske är det menat som sarkasm.

Modern säger:

"Det anstår inte kungar, Lemuel, det anstår inte kungar att dricka vin, ej furstar att fråga efter starka drycker, så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn." Ords. 31:4,5

Bibeln innehåller många varningar för alkoholen och manar oss att vara vaksamma och nyktra. Självklart skall man inte berusa sig med alkohol. Men det är inte bara alkohol och droger som berusar. Ondskans andemakter, t.ex. maktbegär, avund, habegär, ondska m.m. berusar och grumlar omdömet.

När det gäller Bibelns anvisningar om alkohol får man se på vad Guds ord i helhet säger angående alkohol. Där finns skarpa varningar - om vinet står det exempelvis: 

Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm…. Ords.23:32

Det står inte i Bibeln om hur man skall förhålla sig till tillverkandet av alkoholhaltiga drycker. Vi kan däremot läsa om den förste som anlade en vingård – Noa. (1 Mos. 9:20) Det är möjligt att Noa då inte förstod riskerna med vindrickandet. Det står att Noa blev berusad. Men det var inte Noa som blev dömd för gärningen, utan hans son Ham! Ham vanärade sin far genom att inte täcka över honom när han låg berusad och naken - i stället gick Ham och berättade för sina bröder vad han hade sett. Noa kallas "rättfärdighetens förkunnare" i Nya Testamentet. (2 Petr. 2:5) Vidare står det om Noa:

I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Hebreérbrevet 11:6

Det finns inget lagiskt förbud i Nya Testamentet där det står att det är förbjudet att smaka på vin eller alkoholhaltig dryck. Däremot varnas för all slags berusning.

Ingen kan i förhand veta hur benägen hon/han är att bli alkoholberoende. Och kan man som kristen vara ett föredöme och visa solidaritet med dem som har alkoholproblem och som därför måste avhålla sig helt är det bra. De ökande alkoholproblemen i Sverige är ett stort samhällsproblem. Antalet alkoholskadade i Sverige beräknas till ca 500.000 enligt Hälsofrämjandet. Det är sällsynt med alkoholfri gemenskap idag, därför behöver vi slå vakt om den sortens gemenskap.

Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Efesierbrevet 5:18

Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Lukas 21:34

Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Romarbrevet 13:13

Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 1 Thess 5:6-8

Väl dig, du land, där kungen är son till ädlingar, där furstarna håller måltid vid rätt tid för att få styrka och inte för att bli druckna. Predikaren 10:17

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. 1 Petrusbrevet 4:7

Alkoholberoendet beskrivs:

Vem ropar "ack", vem ropar "ve"? Vem vållar kiv, vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon?
De som stannar länge vid vinet, de som går för att pröva kryddat vin.
Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt.
Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm.
Dina ögon får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper.
Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast.
"De slår mig, men det gör inte ont, de ger mig stryk, men jag känner inget. När skall jag vakna, så att jag kan få tag i mer?" Ordspråksboken 23:29-35

Läs tidigare svar på frågor om alkohol:
»Alkohol. Vad säger Bibeln? Hur skall man se på de som dricker i församlingarna?

»Hur ser Gud på alkohol?

Alkoholfritt vin vid nattvarden?

Upp igen       <Föregående fråga

<<Tillbaka till alla frågorna

 

Startsida | Född på nytt? | Vägen till Gud - kan Du den? | Om Brobyggarna | Biblar till Sovjet under järnridån | Djurvän? Läs om ett oväntat besök! | Vittnesbörd om helande ljud och text | Predikningar av Veli Sergei ljud och text |
Frågor och svar om kristen tro - Fråga Pastorn | Webbkarta | Sök | Surftips | Artiklar | Tankekorn | Länkar
Sänd gärna tips eller kommentarer till webbplatsen! © 1998-2017 BROBYGGARNA KRISTEN FÖRSAMLING    
E-post info@brobyggarna.org      Postadress Box 190 42, 400 12 Göteborg        
Vill du stödja vår verksamhet? Välkommen att använda vårt plusgirokonto: 98 90 50 - 0